17 INHOUD. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Bladz. 12 III. 29 13 13 29 29 3 6 7 8 1. 2. 3. 3 3 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 22 23 23 23 25 27 28 28 28 28 28 29 Algemeen. Beheer Personeel S tadsontwlkkeling. A. Stadsuitbreiding enz. Uitbreidingsplannen Stratenplannen Onteigening en aankoop ten behoeve van de stadsuitbreiding B. Verbetering van de bebouwde kom C. Verkoop van Gemeen te-eigendommen en ruiling van grond enz D. Gronden en gebouwen ten behoeve van Gemeente lijke Diensten en Bedrijven E. Diversen Gemeentelijk Grondbedrijf. Werken Onderhoud en vernieuwingen Erfpachten Vervallen erfpachtsrechten Ontbonden erfpachtsovereenkomsten Verbeurde waarborgsommen Storting canons in eens Verkoopen Boeten en achterstallige erfpachtscanons Overzicht van de in exploitatie zijnde bouwterreinen. Verhuringen Tegemoetkoming aan huurders Crisispachtwet Geïnde bedragen aan erfpachtscanons Hypotheken op erfpachtsrechten Erfpachtsfonds Inbreng van eigendommen Uitlichting van gronden Verschillen in oppervlakte Afboeking van gronden Omvang van het bedrijf Reclame Bemoeiingen van derden in zake erfpachtsuitgiften en verkoopen Commissie van Taxatie en Advies voor het Grond bedrijf Verordeningen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 309