17 2 IV. VII. VIII. 42 IX. X. 56 64 V. VI. 29 30 30 30 30 45 45 48 50 50 52 56 60 62 66 66 67 67 68 68 31 31 31 32 33 34 34 Bladz. Opmeting en karteering. Kaart der Gemeente, schaal 1 1000 Kaart der Gemeente, schaal 110000 Reclame op, aan of in Gemeente-eigendommen Gemeentelijke Woningbouw. Woningbouw Wijzigingen in nieuwe woningcomplexen Bemoeiingen met toegelaten Vereenigingen en Stich tingen. Voltooide woningen Woningen in aanbouw Controle op het onderhoud Bewoning, samenstelling der gezinnen en verhuizingen Huurinning en leegstaande woningen Financieele resultaten enz Controle der administraties Resultaten van den Woningbouw in het algemeen. Woningvoorraad Diversen. Tentoonstellingen Buitenlandsch bezoek Financieel gedeelte. Algemeene Dienst. Bedrijfsrekening over 1936 Kapitaaldienst Toelichting op „Aanleg en Uitbreiding” (B. van den Kapitaaldienst.) Balans op 31 December 1936 Verkorte Inventaris per 31 December 1936. Grondbedrijf. Rekening van het Grondbedrijf over 1936 (gewone dienst) Rekening van het Grondbedrijf over 1936 (kapitaal dienst) Balans van het Grondbedrijf op 31 December 1936 Overzicht van de wijzigingen in de Balanseijfers van het Grondbedrijf over 1936 Gemeenschappelijk Fonds I. Balans per 31 December 1936 Verlies- en Winstrekening over 1936 Gemeenschappelijk Fonds II. Balans per 31 December 1936 Verlies- en Winstrekening over 1936 Huurverlagingsfonds II. Balans per 31 December 1936 Verlies- en Winstrekening over 1936 VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 310