17 20 VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Uitgegeven terreinen. No. O M S CH RIJ V IN G. 677.424,46 175.283 729.326 f 300 4.867 880 1» 55.962,56 62.460 Gronden aan en rondom de Laak- 22.158 303.077,87 22 291.581 n 2.916 111.934,06 26 105.476 n Gronden aan em nabij de Binck- 840 1.260,— n 316.287 77.055 24.934,92 16.535 n 2.449,25 31 13.098 n 1.186.859 f 2.925.911,48 Transporteeren 2.957,793 n r> n n n r> n 23 24 25 27 28 29 30 15 16 17 148.505 142.900 14.413 Canon en vergoedingen. 181.263,83 48.986,13 230.942,29 153.674,82 185.353,70 6.955,51 35.305 51.078 159.148 7 8 9 10 11 12 13 14 19 76.115 59.446 39.520 205 IV fruitmarkt n n r> r> I n I n 24,70 67.929,81 57.320,98 32.896 210.579 58.382 164.229,73 226.955,62 146.034,32 6.143,— 120.091,80 222.755,52 21.750,40 8.456,20 19 20 21 175.673 31.764 216.490 189.684 163.182 129.098 56.925 98.876 206.111 18.712 L 10.564 L Oppervlakte in n>2. i Nog be schikbaar. Oppervlakte in m>. Transport Complex 3. Gronden tusschen de Segbroekbeek en den Loosduinscheweg. Plan Laan van Meerdervoort I II Ill Boschjes van Pex Copernicuslaan Eik en Duinen Bohemen Geest van Gogh Complex 4. Gronden ten zuidoosten van den Loosduinscheweg en ten westen van de Her- man-Costerstraat. Plan Rustenburg I, II en III Oostbroek Transvaalkwartier Complex 5. Gronden tusschen de Hoefkade en de Vaillantlaan. Plan Wouwermanstraat Complex 6. Gronden in den Escamppolder en tusschen de verlengde Hoefkade en de spoor baan naar Rotterdam, ten noordwesten van de Korte Laak. Plan Rustenburg Groente- en Moerweg I Complex 8. haven. Plan Laakhaventerreinen Complex 9. Gronden tusschen de Laak en Broeksloot, tusschen de spoorbaan naar Rot terdam en den Rijswijkscheweg. Plan Spoorwijk Laakwük Laakkwartier Complex 11. Gronden tusschen den Rijswijk scheweg en den Trekweg. Plan Rijswijkscheweg Complex 12. horstlaan. Plan Binckhorstlaan Binckhorsthaven Complex 13. Gronden aan en nabij de Kon.- Wilhelminalaan te Voorburg. Plan Spoorbaan Van-de-Wateringelaan Complex 14. Gronden ten noordoosten van de Laan van N.-O.-Indië en ten zuidoosten van de spoorbaan naar Rotterdam. Plan Vreugd en Rust

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 328