17 21 VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Uitgegeven terreinen. OMSCHRIJVING. No. f 2.925.911,48 1.186.859 2.957.793 26.011 10.979 39.879 3.738 n 2.954 50 51.353 119.694 92.445,71 51 352 49.669,27 58.200 52 17.435,48 40.722 ♦5 53 139.524,16 7.787 80.862 r> 23.700 j, Totaal 1.560.283 4.075.967 n n n n 3.125 n n f 4.193.932,32 35 36 n n n 56 57 58 59 60 61 48 49 104.223 15.058 28.199 36.811 820 39.876 4.521 10.357 20.318 22.527 20.955 Canon en vergoedingen. 14.707,92 175.800,74 132.599,60 8.208,60! 36.800,58! 30.943,20 24.000,88 99.203,10 33.396,01 23.218,44 39.275,29 16.051,05 25.539,76 44.369,37 34.463,28 429,69 23.316,83 840 5.051 8.079 135.150 18.634 862 7.736 23.940 2.505 15.373 54 55 28.716,38. 2.610,46 8.234,25 26.725 46.367 28.474 78.769 74.345 20.205 5.286 37 38 39 80.893,65 22.631,59, 32 33 34 26.428,78 37.106,77 40 41 42 43 44 45 46 47 12.373 31.779 35.290 L 39.583 l„ 101.211 n Nog be schikbaar. Oppervlakte in m2 (Oppervlakte in m2. Transport Complex 15. Gronden tusschen den Bezuiden- houtscheweg en de Molensloot. Plan Jaeob-Mosselstraat en Louise-Benriette- straat Hendrik-Zwaardecroonstraat en omgev. Molensloot Complex 16. Gronden tusschen den Wassenaar- scheweg en de baan der Z.H.E.S.M. Plan Marlot Wassenaarscheweg Complex 18. Gronden tusschen den Waalsdor- perweg en den Pompstationsweg. Plan Waalsdorperweg Klattepark Hubertuspark Complex 19. Gronden tusschen de Haringkade en den Pompstationsweg. Plan Wagenaarweg Westbroekpark Nieuwe Duinweg Belgisch Park Harstenhoek Circus Gevers-Deynootweg Zeekant Gronden behoorende tot Oud- Complex 20. Scheveningen. Plan Scheveningen-Oost -West Complex 21. Gronden aan en nabij de Visschershaven. Plan Vissehershaventerreinen Complex 22. Gronden ten zuidoosten van den Westduinweg tusschen het Afvoerkanaal en den Scheveningscheweg. Plan Westduinweg Complex 23. Gronden in de Scheveningsche Boschjes. Plan Scheveningsche Boschjes Complex 24. Gronden behoorende tot de Bin nenstad Plan Binnenstad Complex 25. Gronden van het Grondbedrijf in de voormalige gemeente Loosduinen. Plan Prins-Hendrikstraat (Loosduinen) Rembrandt (Loosduinen) V erkeerswegen. Plan Lekstraat Groote MarktFluweelen Burgwal PrinsegrachtElandstraat Bezuidenhoutscheweg Benoordenhoutscheweg Jurriaan-Kokstraat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 329