17 25 erfpachts- rechten. Overzicht van het aantal ingeschreven hypotheekrechten. waarden, welke destijds in overleg met de Vereeniging van Directeuren van Hypotheekbanken werden samengesteld, bevat ten o.a. verschillende bepalingen, welke van veel belang zijn ten aanzien van de credietverleening voor de op erfpachts- gronden gebouwde opstallen. Ofschoon de op deze wijze samengestelde „Voorwaarden” ten zeerste bevorderlijk zijn geweest aan een vlotte verstrekking van gelden onder hypothecair verband, blijkt uit de onder staande specificatie van het overzicht van de ingeschreven hypotheken, dat de huidige crisis, in het bijzonder wat de geld- verstrekking door hypotheekbanken betreft, in vergelijking met vorige jaren ter dege haren invloed heeft doen gelden. In 1936 werd voor zoover de Dienst door inlevering der Hypotheken op stukken daarvan kennis kreeg 163 maal hypotheek verleend tot een gezamenlijk bedrag van f 1.489.350,waarvan: 152 le hypotheek tot een bedrag van f 1.443.200,en 11 2e hypo theek tot een bedrag van f 46.150,-. Deze geldleeningen werden als volgt gesloten: VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. ■i Op 31 December OMSCHRIJVING. 1932 1933 1934 j 1935 1929 1931 1930 1936 a. c. 1273 1702 1996 2290 2455 2754 2720 2673 818 1218 1101 1413 1573 2017 2080 2101 366 534 412 613 646 859 744 814 845 838 5159 15405 Totaal 2457 3215 3748 4316 4674 5630 5645 5612 1004 115 1368 136 122 76 183 129 1766 160 241 123 299 117 397 458 162 j 157 2667 12715 1748 11876 154.440,— 73.200,— 456.500,— 1885 207 503 159 1888 194 466 172 1855 188 470 160 1566 118 TABEL IX. 1859 180 19 6 102 52 35 bij 16 hypotheekbanken 10 verzekeringsmaatschappijen 6 diverse instellingen 103 100 particulieren Totaal a tot en met d e- Particulieren Gemeentelijke Hypotheek bank 1927 j 1928 tot een bedrag van f 805.210, Hypotheek- en crediet- instellingen l>. Bankinstellingen Verzekeringsmaatschap- pgen en spaarbanken d. Diverse instellingen 1903 J1892 205 i 208

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 333