17 27 De hypotheekrente der 2e hypotheken bedroeg: een een ge- 24) gevormde fonds Voorts werd door verschillende credietinstellingen 15 maal geld verstrekt onder hypothecair verband tot een bedrag van f 616.560,waarvan de rentevoet voor zoover bekend varieerde van 6 tot 7 Bovendien werden door de Gemeentelijke Hypotheekbank in 1936 op erfpachtsgronden verstrekt: 29 leeningen tot gezamenlijk bedrag van f 244.500, alsmede 3 leeningen uit het Rijkshypothekenfonds tot zamenlijk bedrag van f 48.500,tegen een rentevoet a 4% Het ingevolge het bepaalde in Artikel 42 van de Algemeene Erfpachtsfonds. Verordening op het beheer van bedrijven der Gemeente ’s-Gra- venhage enz. (Verzameling 1933 Nos. 23 en waarvan f 137.900,a 4% 9.900,— a 5 11.600,— a 5>/8 36.000,a 5% VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. f 6.000,— Particulieren. 10 40.150,— 46.150,— Bankinstellingen. Geen 2e hypotheken. Verzekeringsmaatschappijen en Spaarbanken. Geen 2e hypotheken. Diverse instellingen. Geen 2e hypotheken. Hypotheekbanken. 1 maal 6 tot een bedrag van 99 99 f 14.450,— 1.500,— 20.000,— 3.000,— 1.200,— 1 maal 4*/2 tot een bedrag van 1 43/4 - 6 5 1 6 1 61/2 Totaal f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 335