35 36 stichting centraal woningbeheer. WONINGEN c.a., GEBOUWD OF AANGEKOCHT VOOR DE VOLKSHUISVESTING. EXPLOITATIE-REKENING OVER 1936. Woningcomplexen. - Aantal SALDO. BATEN. LASTEN. Bruto huren Duinwater Huurderving WONINGCOMPLEXEN. Onderhouds- Brand- Voordeelig. Nadeelig. Diversen. koeten. assurantie. totaal. totaal. onverhuurd. oninbaar. aiuipeko<'ht« «■□CtkoebU f f f f f f f f 1.766,33 f f f 21,10 f f 319,76 f n n 23,45 n n 1.350,29 1.825,— 12,- f 2.904,14 n 1 4,90 20.056,43 411,93 1.505,48 r> 240,13 n 4 2.895,37 n n 104,29 n n 333,56 n Totaal A 4257 26 f 739,40 746,89 f 88.747,15 f f 27.739,16 f f 538.427,14 12 md. f f f f f f f f f f f f f f f f 4,70 f f 189,58 n n 851,53 n n 71,03 n n 24,85 40,35 n ♦t n n n 9.399,10 n n n n 9 208,65 686,34 w n n 5,60 3.312,04 n n n 1.041,43 n 179,98 n n n i» n n n f f f 113 f A en B. f f f 11.910,71 f f 5.902,26 3.538,37 f Y> t 100.059,65 f 12,55 7995 113 f 1.326,75 f 239,45 f 88.747,15 1.009,— f 19.077,57 f 193.419,61 f 346.680,46 f 9.736,71 f 382.064,28 f 1.112.128,98 f 2.278,89 Totaal A, B en C. n f n n n w n n n n n n n f |f_88.747L15 f 88.747,15 93.970,18 93.970,18 182,91 f 103.800,28 40,40 f 55.917,80 158,70 6.198,34 f n n n n n n n n exploi tatie. Duur der Algemeens onkosten en diversen. pak hui zen. Fonds voor huur- verlaging. Reserve voor onderhoud. Totaal per complex. n n r> t 179.632,72 Afschrijving op eigen dommen. Rente ter zake bouwkosten. n n Fonds voor huur- verlaging. n n n n n n Rente waarde grond. n f 49.796,36 Totaal per complex. wo nin gen. n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n Reserve voor onderhoud. n n n n T) n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n w n tt n n n n 1L04 n n f 172.348,88 n n n n n n n n n n n n n n n n w n n n n t 1.039.574,78 n n n n n n n M n n n n 585,13 f 709.837,17 n n n n n n n n n w n C’. Brandatofrenhokken. Kippenhokken. 12 md. p. perceel p. jaar. Grond- en straat- belasting, sluisgelden enz. 15,25 25,65 Deur- waar- ders- kos- ten. 382 40 52 106 297 176 48 262 115 34 42 797 165 65 6 172 484 110 132 78 62 81 124 12 115 438 218 224 285 555 911 65 160 16 15 38 3 15 9 87 26 1 2 3 3 6 6 71.385,69 10.162,54 13.301,48 17.424,22 71.190,51 31.657,49 12.239,87 58.818,25 23.612,23 5.270,40 17.282,— 18.388,18 35.269,42 1.186,25 5.983,39 6.692,54 8.290,71 1.089,79 2.805,28 2.841,79 3.858,58 1.312,49 6.689,53 1.021,77 3.800,86 1.700,36 3.691,74 2.066,81 508,80 2.021,18 710,52 364,65 2.683,95 592,87 749,46 33.678,67 12.950,39 58.818,25 23.612,23 5.270,40 26.681,10 73.452,50 10.671,34 13.301,48 18.275,75 71.190,51 n n f 153.571,41 179.632,72 30.310,34 2.792,96 3.446,43 42,02 694,33 21.433,75 25.815,34 2.923,76 2.441,65 16.200,81 1.988,80 1.734,42 4.773,53 10.992,97 8.578,18 2.501,52 2.141,85 2.725,89 1.079,76 10.953,10 7.582,15 1.559,11 178,24 492,65 2.003,70 8.034,19 996,44 905,59 1.757,23 8.324,42 3.831,75 1.187,01 4.171,20 2.601,41 529,96 2.743,39 17.911,12 100.322,43 27.726,42 22.145,42 2.739,02 15.307,60 5.086,60 26.628,39 552,88 12.052,66 36.300,85 43.482,67 38.693,55 25.290,47 114.211,58 197.733,45 3.810,42 13.481,88 5.774,63 38.112,10 5.763,59 5.771,42 10.164,20 32.845,98 17.567,93 6.865,92 27.890,62 12.975,44 3.065,38 10.271,53 85.139,70 17.936,70 2.252,84 663,73 1.661,80 55.420,23 52.235,71 7.177,74 2.606,99 2.090,07 1.534,36 12.001,55 10.612,14 691,08 5.346,38 38.306,46 827,57 565,39 1.118,71 4.391,94 11.471,09 3.279,17 3.553,79 1.089,29 1.120,84 1.317,36 2.704,89 243,36 2.966,22 10.454,58 5.598,42 5.879,12 7.339,59 13.627,15 23.037,59 1.070,35 3.760,16 712,46 7.585,86 834,30 1.361,22 1.748,35 7.054,20 3.329,99 1.463,94 7.807,22 2.497,48 472,22 1.594,72 10.483,80 2.249,40 662,30 94,65 26,55 6.953,15 5.960,95 505,80 390,60 f 44.141,85 55.917,80 f 100.059,65 3.990,15 581,40 716,70 1.088,40 3.280,25 1.813,50 644,65 3.152,70 1.200,10 346,80 10,30 13,43 12,03 10,44 10,20 10,45 14,54 13,78 10,27 309,95 55,65 87,20 25,50 4.614,79 347,41 107,05 32,80 178,57 38,75 1.494,25 39,15 193,05 38,85 9,85 36,05 156,80 192,59 28,90 123,10 108,80 6,85 20,80 6,85 29,60 212.235,48 41.322,82 11.586,05 1.785,14 6.330,09 152.218,53 162.972,09 19.498,76 11.116,08 91.755,32 12.848,55 14.921,21 23.897,19 85.325,32 44.833,69 16.692,59 65.941,40 27.287,28 7.022,67 33.036,16 3.189,73 76.322,17 21.502,98 15.275,78 1.220,46 14.291,30 18.302,82 2.177,21 1.619,73 5.621,44 14.134,81 11.155,02 3.742,20 7.123,15 3.675,05 1.752,27 6,355.06 5 3 1 2 2 111,11 1.126,54 2.127,50 45,87 152,25 39,25 34,16 19,76 19,84 23,76 38,21 2,72 29,13 110,96 66,85 72,11 93,11 162,91 304,25 16,13 40,53 5,12 3,20 1.280,12 103,15 189,80 41,25 1,50 13,60 146,65 130,80 91,95 13,07 15,33 22,61 83,77 42,59 16,75 70,— 31,28 8,16 13,44 2.132,05 6.000,65 1.537,22 1.972,97 417,04 826,20 871,65 1.532,60 86,40 1.446,38 5.067,49 3.183,19 3.238,12 4.170,20 8.040,83 13.136,43 245,40 1.972,58 21,55 13,95 6,85 Totaal B. A. 33.200,85 6.108,— 823,80 263,50 831,— 30.714,19 27.039,81 2.826,25 3.071,76 321,65 418,15 852,37 2.413,38 1.430,34 391,— 2.116,86 934,80 273,40 337,73 560 493 45 53 20.489,57 2.953,74 2.964,— 300,72 363,24 12.933,64 14.337,— 2.275,— 3.714,75 3.465,— 15.622,43 7.836,75 3.514,75 10.976,— 2.518,— 1.030,— 5.628,— 388,20 631,89 445,70 427,47 69,66 129,15 46,05 124,21 36,— 994,29 2.337,92 399,58 1.851,84 4.840,74 12.237,48 22.397,59 2.004,29 74,35 338,75 21,20 37.860,73 109.810,21 32.027,59 32.114,57 10.936,60 15 526,14 17.466,05 31.640,40 2.520,17 25.792,55 91.377,13 62.433,60 64.071,78 76.225,77 137.774,27 241.527,08 10.336,12 31.776,74 6.160,— 2.197,28 1.606,50 f 174.331,58 172.348,88 M f 396.389,55 709.837,17 f 1.106.226,72 f 1.383,10 3.907,04 914,69 1.091,60 627,22 498,56 651,34 1.002,14 96,50 924,74 3.522,07 1.752,99 1.821,34 2.291,76 4.467,92 7.335,63 537,76 1.286,60 128,66 120,62 f 34.362,28 349,33 f 652.618,92 3738 4257 7995 23.853,74 215,06 1.965.395,01 258,57 248,09 131,76 265,35 102,16 260,29 266,75 260,70 n 186,68 f 235,75 242,72 f 239,45 20.044,93 4.203,03 863,76 153,62 159,22 13.394,79 12.864,62 1.349,60 836,26 89.619,33 198,65 41,80 16,04 1,52 3,88 156,77 139,75 15,96 15,45 998,77 1.280,12 2.278,89 12,25 89,40 110,90 39,84 13,35 262,11 746,89 1.009,— n f 103.800,28 f 193.419,61 n 8,69 f 13,19 n n f 1.042.626,42 „1.688.289,89 f2.730.916,31 n n f 113.842,45 i 538.427,14 f 652.269,59 f 13.072,13 6,005,44 f 19.077,57 14.156,28 38.116,96 37.853,09 25.678,73 3.139,82 388,33 1.980,22 193,04 2.323,54 5.004,23 20.116,02 4.297,36 741,13 Met K(jk«voorachotten ge bouwde of -- woningen. Afvoerkanaal I. II/IIl. IV. Oost. 74.994,43 168.667,24 10.008,47 10.970,84 6.122,25 124,33 668,75 7.349,34 1.123,76 480,65 f 27.032,54 f 6.454,11 1.326,81 522,68 48,25 190,98 4.518,18 4.039,72 407,09 426,19 f 30.495,45 34.362,28 209.095,661 40.934,49 9.605,83 1.592,10 4.006,55 147.214,30 142.856,07 15.201,40 10.374,95| 928.783,971 27.739,16 1.156.061,09| f 54.771,70 f2.084.845,061| f 333.204,13 f 23.853,74 |f 2.372,40 215,061 199,39 f 54.771,70 f2.108.913,86 f 335.775,92 208.409,32 40.934,49 8.564,40 1.592,10 3.882,22 146.545,55 135.506,73 14.077,64 9.894,30 f 901.751,43 1.039.574,78 f 1.941.326,21 I f 220,12 225,48 276,10 232,71 140,21 250,42 215,63 253,12 210,01 224,28 208,62 286,39 281,02 267,46 247,80 264,54 152,- 198,60 385,- 146,49 f 242,72 r> f 587,35 739,40 f 1.326,75 f 64.857,73 f 130,— 365,— f 65.352,73 i p. woning p. jaar. f 12,40 12,40 13,97 14,95 5,35 13,33 10,76 n 11.583,27 1.763,78 1.866,65 f 90.301,20 279.852,37 f 370.153,57 12,36 7,20 12,58 11,57 14,60 14,46 14,63 14,49 14,42 3,78 12,33 f 5.014,07 L 5.881,95 L 4.980,26 152,86 3.587,56 6,64 1.253,13 f 186,87 254,06 255,80 164,38 235,73 176,86 249,79 222,80 201,81 155,01 „411.48 6,85 f 20,55; 17,40 67,85 Z i f 98.652,05 f B. Overige Woningcomplexen I. Woningen, waarvoor door het RUk bijdrage wordt ver leend. Duindorp III. IV. Loosduinen. Rustenburg. Spoorwijk IIB. n IV. V. Visschershaven. V uurbaakstraat. Westduinweg III. Betonwoningen. II. Woningen, waarvoor door het Rijk geen bijdrage wordt verleend. Duindorp I/XX. V. Kolenwagenslag I. Laakweg West II. Pakhuizencomplex. Spoorwijk IIC. III. Trekweg IV. Tuinderslaan. 5.704,88 392,74 34,20 37,15 2.386,84 6.481,33 23.073,22 2.561,77 891,64 f 48.855,69 49.796^36 f 98.652,05 f f 93.970,18 f 43.906,58 188.937,66 56.965,23 51.998,39 12.157,06 32.007,09 17.245,86 52.108,76 2.391,15 42.261,62 137.604,98 106.979,23 98.041,22 74.642,89 237.846,41 446.485,51 24.145,45 44.552,23 15.973,99 2,038,58 f 1.688.289,89 f 40.716,85 112.615,49 35.462,25 36.722,61 10.936,60 17.715,79 20.150,— 32.052,33 2.631,28 28.105,34 99.488,02 69.126,14 72.362,49 77.538,26 162.851,98 277.818,27 14.136,98 33.581,39 9.851,74 2.197,28 f 1.156.061,09 20.315,37 564,39 f2.751.796,07 f 93.970,18 13,15 13,63 10,19 15,78 0,70 12,42 12,09 11,24 7,37 f 11,83 13,19 f 12,55 f 346.680,46 Herige Woningcomplexen, peilingen, waarvoor door "*t llljk bijdrage wordt ver- önindorp III n IV losduinen ’Batenburg Poorwtjk IIB S IV Hschershaven iiurbaakstraat ’«stduinweg III Betonwoningen ^onlngen, waarvoor door [*t Rllk geen bijdrage wordt Hleend. “Bindorp I/II ?Blenwagenslag I pakweg West II ^huizencomplex Poorwjjk IIC III !r«kweg IV Binderslaau Totaal B A Totaal A en B ^andatoflenliokken Hppenhokken Totaal A, B en C. f 6.198,34 6.198,34 n Buiten Haag. Heemskerckstraat (L.). Kolenwagenslag II. in. Kortenbosch. Laakweg Oost. West. Spoorwijk I. HA Trekweg I. n II. III. Vredebest. Westduinweg II. Proefwoningen Westeinde. Totaal A. f 8.130,33 17.633,24 4.752,87 5.723,46 1.535,71 2.658,65 5.680,95 3.097,52 555,11 5.381,54 w f 6.005,44 Bet RlJkavoorachotten ge- Bouwde oT *onlngen. ^voerkanaal I II/III - IV Oost “Biten Haag Je«mskerckstraat (L.) 'olenwagenslag II UI. 2.336,03 9.230,23 3.398,16 4.811,59 1.670,73 3.139,81 1.163,70 5.610,— 584,22 6.050,— 23.938,— 18.276,67 15.613,88 7.320,— 13.260,— 48.341,25 2.956,65 2.529,40 1.836,— 282,56 7.181,09 34.213,36 8.972,40 7.166,37 2.485,48 4.706,88 2.397,81 8.617,09 233,96 10.184,29 35.622,40 14.071,21 11.899,77 10.698,80 38.949,18 60.810,70 6.397,12 13.220,98 1.775,92 S 247,56 f 279.852,37 18.333,50 7.573,35 6.344,30 11.857,49 27.239,53 34.758,77 6.250,86 7.620,36 4,283,74 221,44 ®Biten Haag F ’Blenwagenslag kortenbosch. Pakweg Oost West ’Poorwijk I. HA- lrökweg I II V III- Oedebest. Westduinweg II Proefwoningen ^esteinde

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 338