if if 17 I, 35 TABEL XII. Aantal gezinnen en bewoners, alsmede aantal verhuizingen, in de door toegelaten Vereenigingen in het belang der volkshuisvesting gebouwde woningen. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. NAAM DER VEREEN1GING. Transporteeren 5678 5261 17263 ft 3,33 3,78 3,87 2,96 3,64 3,32 3,35 3,12 3,96 3,52 3,99 3,47 3,80 5,58 3,31 2,91 2,50 3,24 3,15 2,74 3,06 4,63 3,32 3,81 3,08 3,56 2,78 3,47 3,18 3,27 4,53 2,83 3,80 3,60 3,55 3,28 3,11 3,46 3,37 3,59 le 2e le 2e le 2e le 2e le 2e 3e le 2e le 2e 3e 4e 90 76 157 89 102 208 132 234 92 84 126 74 83 33 114 137 458 91 183 294 114 60 120 97 268 92 285 223 83 51 47 42 52 57 150 356 93 201 259 171 90 76 151 84 99 208 131 229 89 82 75 72 82 33 109 125 448 87 142 288 111 60 116 86 252 91 256 191 82 48 47 41 49 52 141 290 75 171 234 168 1542 15 10 51 35 26 7 31 60 20 19 38 18 18 1 45 37 145 12 47 131 21 5 30 34 64 12 96 70 14 17 2 13 19 16 37 126 27 61 92 20 300 287 585 249 360 690 439 714 352 289 299 250 312 184 361 364 1120 282 448 789 340 278 385 328 777 324 712 663 261 157 213 116 186 187 501 950 233 592 789 597 16,67 13,16 32,48 39,33 25,49 3,37 23,48 25.64 21,74 22,62 30,16 24,32 21,69 3,03 39,47 27,01 31,66 13,19 25,68 44,55 18,51 8,33 25,— 35,05 23,88 13,04 33,68 31,39 16,87 33,33 4,26 30,95 36,54 28,07 24,67 35.39 29,25 30,35 35,52 11,70 Beter Wonen De Goede Woning, Sehev. xj S3 O L, S 'S P e. De Goede Woning, Lsd. s-Gravenhage Die Haghe Loosdninsche Woningbonwverg. Ductor et Emergo Misehkenoth Israël Nutswoningen Dus Belang Ons Huis, Lsd. Dnze Hulp is in den Naam des Heeren Apenbaar Belang Patrimonium Stand óp I 31 December 1936. a «3 Algemeene Coöperatieve Woningverg. le eompl. 2e 3e 4e 5e 6e le 2e 3e le 2e 3e en 4e 5e le 2e le 2e 3e 4e le 2e Wisselingen van bewoners. s§ ifll II i p§ is

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 343