45 I w -Is J si Orf' u 'Hf* 17 Overzicht van de verhuizingen in door toegelaten Vereenigingen in het belang der volkshuisvesting gebouwde woningen naar de huurklassen. 1 «8 i i I f Ss 36 VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. NAAM DER VEREENIGING. 17263 I 5678 5261 1542 Transport Patrimonium, Lsd. Volksbelang [22756 26,23 7159 6649 TABEL XIII. HUURKLASSE. Aantal. Percentage, i) f r> n n 7159 1878 7159 n n n T> n n n n n 379 1047 1760 2436 1079 258 52 2 7013 146 2 46 703 1582 2233 1902 454 91 5 7018 141 1867 11 2 13 264 494 576 417 80 19 2 Stand van het aantal woningen op 1 Januari 1936. 31 December 1936. 64 59 86 129 62 54 108 193 191 141 143 204 47 3,13 42,37 y,3o 6,20 24,20 12,96 24,07 23,3'.' 23,56 31,91 15.38 31,86 48,94 100,— 28,26 37,55 31,23 25,79 21,92 17,62 20,88 40,— 633 154 3.50 4, - 4.50 5, -. 5,50. 6, -. 6.50 7, -. 7.50 8, -. 26,60 7,80 26,23 3,— tot f n n le eompl. 2e 3e Tonido Vereeniging van Trampersoneel Verbetering zij ons Streven 275 158 252 383 147 208 504 794 707 687 591 4,16 3,44 3,42 4,30 3,30 2,93 3,09 2,45 3,92 4,99 4,78 3,82 5,67 3,50 - 4,50 5- 5,50 6,- 6,50 7,- 7,50 le 2e 3e 4e 5e 6e le 2e 64 48 86 124 60 53 101 166 185 130 142 184 2 25 8 8 15 7 26 45 45 45 22 65 23 Stand op 31 December 1936. Wisselingen van bewoner?. Wisselingen van bewoners in 1936. -j G «.S Winkelwoningen. Totaal-generaal 1) Berekend naar de woningaantallen op 31 December 1986. 3,42 1878

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 344