I 3 d H ïïrfïï 17 *E i ë-ipf 38 s - I I I I I I I I X a ca 3 ■r a 2 s 5 s .2 L L l L r- cd CO CO co CO -4 Tf O 00 00 oi oi oi ei g co s a S 3 b- g s s e? .S .2 t g bo 5 s «is ÉS S3 4J +J T L «•ësg SSfS Sa I VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. r- co b- b- (N N O) 51 io co co co o-i cc •-‘81 9°9 09*iJ •09‘Z.J W ‘2.J co *4 J 9«9 09*9 J O o r- b- th b- oo iQ '09*91 90} *9J •-*91 9<>9 09*9 ZD tH 00 51 O 51 51 51 >-« rM '09*91 90} ‘gj I- r— G •-‘91 90} 09*1 J '09*11 909 - ‘U co co co O 51 CO CO co •02E}0 01 •Aoq •neq O •uoSuinoM P^U'B’R pfeppiuwf) o t- »o co th CO co co t> 01 oi CO CO H •o 5 o o K c 3 3 C2 d 3 bi a 'a o eO CO n .9 S có co o co co" co 00 oó 00 E co tO CO 00 CD CD CD X eocor-eot- co b- oo oo oo w Cl H H nf CO t- r- co «o s eo s h£ S s s 3 J= ■*■8 *N 5 a o O 45 CO CO CD r-^ CO «1 T-> OJ co^ r-^ oi~ l> co CO O1 00 ■et in co 3 O CO CO 00 Tl ■’f CO ^-5 1.5 15 51 C- uO O1 -f iiif 35^5 -f O co co r- b- CO GO CO t> J o O *- tH CO v-H CO CO I 00 *O CO 01 CO ie -^f cd *n T-< co CO TH oo t^ r- co' G-i oi «-< E E E E TT 03 CO co co co co E a b£ s xn bC .E h£ *2 T5 S ce 5 00 b£ Tf CO 1Q O tH t-< tH TH CO Tf 03 CO_ Tf o' th eo co iQ CO O CD CD CO CO ZD th" Tf t- CO th có có ló CO Tt Tf >J l<n 09‘SJ •safsinq 9ftjA •o3b}9 eg «- >H -e x> 5 BS T-< T-< T-4 co co 1Q Tf TH t— T^ ©- CO in ’f b- ai co ai b- co th ai th T-< Tf CO 00 cö io co r- b- TH TH CO TH 13 tH 13 13 TH T-. TH CO b- th ©©©©r- b- b- 13 Tf tH tH tH th" ai CO b-~ i3 Tf

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 346