I 17 17 40 41 »3-28 1O3’1? VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Onderhoudskosten, onderhouds- en winstreserves, alsmede waarde der beleggingen in het bezit der toegelaten Vereenigingen. TABEL XVII. NAAM DER VEREENIGING. Totaal. Totaal. Totaal. f f f f 6.687,34 f 181,23 n 4.358,48 Beter Wonen 2.962,46 D f 93,- n 24.170,— t» 657,37 n n 2.715,32 n Nutswoningen 1.211,25 1.569,94 16.549,48 V> 3.070,69 n 2.920,93 2.384,81 n n 1.050,21 6.015,63 2.387,94 ons Streven 4.611,90 n n 3.286,16 5.487,62 4.373,66 4.519,76 n 96-06 f f 45.555.32 f 99.071,50 f706.625,73 7159 f 98,70 f 387.939,22 4 30.563,83 n 97 2.548,30 w 112.638,90 Aantal woningen, i n n Die Haghe Loosduinsche Woningbouwverg. Luctor et Emerge Mischkenoth Israël n n n n n n n n n n n n n n n n 5.086,— 25.000,— n n VI n n n n n n n n n n n n Openbaar Belang Patrimonium n n n 216,49 1.988,75 3.011,25 129 62 54 108 193 191 141 143 204 47 12.640,59 34.518,63 10.924,01 3.336,64 2.148,94 Per woning. n 11.811,65 13.422,48 64.693,38 14.176,35 64.121,93 25.436,16 n 5.501,26 2.968,63 6.041,29 3.352,08 5.522,89 3.484,07 4.167,48 6.231,52 4.833,07 5.794,04 Onderhoudsreserves per 30-11 1936. 761,83 2.782,94 Per woning. 17.21 18,07 38,37 8,46 36,62 3.074,39 3.941,78 4.631,95 2.917,34 752,33 6.040,62 6.618,43 1.108,58 1.159,78 614,66 863,01 2.316,57 5.921,81 272,13 296,35 319,31 69,14 769,88 22 893,75 15.910,63 3.003,75 2.046,10 2.033,07 13.172,74 15.029,87 15.005,62 458 274 294 114 60 120 Onderhoudsreserves per 30-11-1985. 15 077,74 12 994,27 17.697,40 6.137,28 13.102,06 12.474,55 19.573,19 615,70 45.438,99 37.697,69 9.267,21 4.516,88 3.210,90 3.737,52 5.836,41 4.679,70 4.560,83 67.017,13 12.636,06 54.791,83 26.711,54 719,83 2.183,91 5.532,17 864,23 10.743,75 12.607,52 Onderhoudskosten 1-12-1935 t./m. 30-11-1936. Waarde effectenbezit per 30 November 1936. Patrimonium, Lsd. 88,57 68,32 88,99 69,39 23,87 97,67 76,07 12,03 153,96 247,07 92,— Verbetering zij 1.137,64 7.801,52 1.223,— 2.544,98 5.163,57 656,18 4.371,50 12 019,46 7.492,60 3.191,25 23.405,29 5.505,32 1.158,58 19.873,86 17.137,32 15.013,75 28.194,16 3.955,— 42.776,25 30 995,— 7.541,58 1.847,25 880,99 1.610,75 1.302,55 1.742,52 1.955,63 4.316,79 f 268 92 285 223 83 51 47 42 52 57 150 356 93 201 259 171 64 59 w n H n Ons Belang Ons Huis, Lsd. Volksbelang 4.21 34.12 93,71 10.05 203.35 n 18.317,93 2.072,77 5.404,86 13.399,34 1.575,57 1.613,28 1-710,88 731,15 3.785,11 1.897,82 3-949,73 6.663,19 Reserve 20 batige saldi vorige jaren. Tonido Vereeniging van Trampersoneel Ie 2e 3e 4e 5e 6e Ie 2e 21,51 131,25 n 57,15 23,66 15,03 n n v n 10-702,56 7-191,58 6.005,34 1-952,32 9-553,02 ^929^0 f 573.903,73 5.113,15 4.263,74 7.435,37 5.786,67 2.405,63 807,85 4.954,92 6.582,08 1.605,57 3.256,16 5.151,89 1.592,30 3.259,24 1.645,09 4.537,49 6.858,96 I 18.045,30 6.598,33 12.040,83 5.089,84 3.641,63 16.064,74 4.234,96 10.148,07 1.360,16 10.769,35 n n n De Goede Woning, Lsd, w ’s-Gravenhage Ie 2e 3e 4e Ie 2e 3e De Goede Woning, Schev. Ut» I 86 n n f 687.729,18 1) De batige saldi worden ten deele aangewend voor compensatie van tekorten, voor storting in fondsen en voor versterking der reserves van de vereenigingen. 82.10 30,41 188,25 I35-87 272.60 137 I - I 103.494,83 Tl Per woning, 12.321,10 34.345,67 „109.559,17 18.617,41 12.175,41 17.077,86 4.715,65 1.477,32 12.053,84 19.716,12 2.659,54 46.376,43 39.546,66 10.490,96 n Algemeene Coöperatieve 'Woningverg. Ie compl. i 2e 3e 4e 5e 6e Ie 2e 3e Ie 2e 3e en 4e 5e Ie 2e Ie 2e 3e en 4e le 2e Ie 2e le 2e le 2e le 2e le 2e 3e Onze Hulp is in den Naam des Heeren le 2e 90 f 76 157 89 102 208 132 234 92 84 126 74 83 j 33 114 28.28 67.94 4,19 49,12 117.84 36,02 24,18 100.02 59.84 13.79 157,73 231,59 7.719,34 110,88 251,96 225.9" 55,03 44.20 155.24 102.29 109.18 128.60 73-03 6.70 159.44 169.05 n VI 112,24 Batige saldi 1-12-1935 t/m. 30-11-1936. I) i f 56,81 56,10 47,36 I 65,02 23,58 3,88 37,54 28,13 17,45 38,76 40,89 21,52 39,27 49,85 I 39,80 i 50,07 39,40 24,08 40,96 44,65 60,69 133,87 43,66 37,87 14,78 37,79 33,82 22,26 17,27 34,27 e 31,01 33,51 34,31 28,78 51,45 22,29 i 26,89 51,73 9,21 25,21 29,- 8,50 29,34 30,61 73,14 61,70 55,45 37,65 42,59 e 13,65 46,83 62,34 f 38,29 108,08 250,70 239,21 67,95 41,41 149,81 78,59 12,31 124,27 73,57 28,91 162,72 177,34 126,40 108,29 74,13 99,23 H9,84 84,79 38,63 181,72 152,43 319,01 98,21 32,17 46,38 102,39 38,98 91,57 1.914,83 13.387,83 14.432,75 3.150,33 22.854,41 6.998,80 1.010,42 19.398,97 18.283,02 7.636,10

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 348