17 42 VIII. In aansluiting Woningvoor raad. RESULTATEN VAN DEN WONINGBOUW IN HET ALGEMEEN. De hierna volgende tabel XVIII geeft aan de jaarlijksche mutaties in het woningtekort sedert de in 1919 gehouden woning telling, opgemaakt volgens de methode Halle. TABEL XVIII. hieraan volgt een overzicht van het aantal woningen in de jaren 1919 t./m. 1936 door de Gemeente, woning- bouwvereenigingen en -stichtingen en de particuliere bouw nijverheid gebouwd. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. JAAR. 1067 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 4085 3878 5116 5283 4217 6485 4446 2048 519 1757 3157 4599 4017 4005 3603 4513 4670 4015 Vereischte toeneming volgens methode Halle. 2255 2715 3208 1974 2622 3580 3656 3115 741 2797 2570 2673 3346 3436 2762 3224 2774 2483 Stijging of daling van het overschot. 1830 1163 1908 3309 1595 2905 790 222 1040 587 1926 671 569 841 1289 1896 1532 4e kwart. 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 Vermeerdering van het aantal woningen door nieuwbouw, her- en verbouw. Stijging of daling van het woningtekort.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 349