17 43 TABEL XIX. Percentage, hetwelk Gemeente-, Vereenigings- en TABEL XX. T particuliere bouw uitmaakt van den nieuwbouw. Voorts wordt hieraan toegevoegd een overzicht van het percentage, hetwelk Gemeente-, vereenigings- en particuliere bouw uitmaakt van den nieuwbouw, over de jaren 1925 t./m. 1936. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Gebouwd door: Particuliere bouwnyverheid. JAAR. Totaal. Gemeente. Totaal. 1) i) Her- en verbouw inbegrepen. 3) Inclusief 1 woning door verbouw. Nieuwbouw. Gemeente. JAAR. Totaal. 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 Abso luut. 569 414 442 237 228 165 52 228 34 474 426 793 807 819 848 569 414 442 237 4,6 3,3 1,3 4,5 1,1 Woning- bouwver- eeni gingen. 208 492 Abso luut. 208 492 996 178 390 116 283 177 300 175 Woningbouw- vereenigingen. 734 770 1561 3180 3101 2471 2038 3921 3838 3624 3802 3701 4588 4943 4164 6049 3920 2048 In v. tot. Waarvan met steun. 1771 3734 3652 3405 3604 3445 4371 4746 3894 4601 2655 1338 Abso luut. Particuliere bouwnijverheid. Waarvan zonder steun. 236 181 430 883 954 1530 1680 3385 3838 3624 3802 3701 4588 4943 4164 6049 3920 2048 In v. tot. 1522 1638 2985 4589 4017 4005 3603 4513 4670 4015 4085 3878 5116 5283 4217 6485 4446 2048 3336 4326 4484 3758 3887 3622 4899 5086 3946 5037 3181 1338 228 165 53 3) 228 34 In v. tot. 17,1 9,6 9,9 6,3 314 442 631 602 97 686 996 178 390 154 283 177 300 175 4,1 15,5 53,1 86,3 81,4 90,7 92,7 95,1 89,3 93,3 98,7 91,4 83,4 100,- 29,8 4,1 8,7 3,0 7,3 4,9 6,1 3,4 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 498 589 1131 2297 2147 941 358 536 2) Hierin is een aantal van 88 woningen begrepen van de Nat. Verg, van Werklieden. Deze 34 woningen, nog in December 1934 voltooid, z(jn eerst in Januari 1985 in exploitatie genomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 350