i Grafische voorstelling van de BOEKWAARDE DER EIGENDOMMEN r=^OP UET EIND VAN ELK JAAR. 17 ci a J U DB WAARDEVERSCHILLEN 47 w VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. £75 000.000 50 OOO OOO ..£25 000 000 C5 FC O FC Q FC O «O FC O FC FC a LEENINCiSSCMULD. kapitaal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 354