17 17 52 53 BALANS OP! E GEMBER 19 3 6. v VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. PASSIVA. ACTIVA. I f 349.808,30 f 92.007.814,30 II 4 962,— n f B. Kapitaal A Hl a. n 10208.946,88 11 80.096,67 f f a. 30.622,88 b. Reserve Uitgegeven terreinen 2.288.290,16 en c. f c. 174.150,30 r 11.155,15 f f 5.326.193,55 <1. Reserve Dubieuse Debiteuren f 3.000,- Afschrijving 5.951,20 Kapitaal Storting canons in eens e. 206.810,09 127.825,90] n IV Erfpachtsfonds n 4.117.42 O- Waardeverschillen 21.197.935,— n f 29.263.152,01 n 404.33 f VI 243.583,50 n 25.761,68 i. n f VII 592.476,79 n 2.518,55 f VIII f 17.271,98 n 777.' f 853.332,27 f 15.975,40 b. 136.480,22 n Huurverlagingsfonds I c. 28.372,69 f 1 19.572.725.71 Transporteeren Transporteer en 40.462.805,80 f n n r> n n r> Reserve ter zake van nog niet al gewikkelde verkoopen Rijwielen Afschrijving Meubelen Afschrijving Automobielen Afschrijving 13.003,61 1.848,46 6.928,56 977,36 12.339,17 58,12 9.750,30 5.632,88 7.502,37 4.983,82 1.942,50 1.165,50 692,77 288,44 Onderhoudsfonds ter zake van de Woningexploitatie 209.810,09 2.529.213,37 989.812,49 894,42 73.374,75 47.613,07 580.050,— 1.842.284,— 7.620.146,— c. d. 100,— d. Dienstgebouw in Duindorp f n Reserves enz. Reserve Grondbedrijf Gebouwen. Werfgebouw aan de Slachthuis straat Afschrijving b. Werfgebouw aan de Korbootstraat Afschrijving Dienstgebouwen in Spoorwijk Trekweg Afschrijving Centraal Woningbeheer. Gebouwde eigendommen en erven Afschrijving Instrumenten, werktuigen, gereedschap pen enz Afschrijving Kantoormachines Afschrijving C. Kapitaal van de Stichting „Cen traal Woningbeheer” f 6.355.588,— 12.886.718,— 72.415.700,— if 116.089,96 35.993,29 j- Kapitaal van het extra afschrij vingsfonds van de complexen Kortenboseh en Westeinde. Magazjjngoederen Werfgebouw aan de Slachthuisstraat Magazjjngoederen Werfgebouw aan de Korbootstraat Diversen I Kapitaalrekening gemeente ’s-Gravenhage. A. Grondbedrijf. a. Kapitaal Gronden b. Kapitaal Bouwterreinen c. Kapitaal Uitgegeven terreinen d. Kapitaal Verkochte terreinen (onafgewikkelde verkoopen) k. Reserve annuïteiten ter zake van de exploitatie van de woningen door de Stichting „Centraal Wo- uingbeheer” Grondbedrijf. a. Gronden b. Bouwterreinen Uitgegeven terreinen Verkochte terreinen (onafgewik- kelde verkoopen) h. Reservefonds ter zake van dei Woningbouw en de Woningex ploitatie f 2.863.753,09 IX I Voorraden. a. I' f 10.047.442,—i 161.404,88 42.862,59 12.239.71 31.411.885,63 4.036.751,76 -27.375.133,87

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 357