31 Hulpbetoon. Verscheidene patiënten sloten zich bij een geheel- onthoudersvereeniging aan of werden, zonder aangesloten te zijn, geheelonthouder. Wekelijks werd één zitting gehouden te ’s-Gravenhage en één te Scheveningen. Afd. ’s-Gravenhage en omstreken van de Nederlandsche Ver- Dierenbescher- eeniging tot Bescherming van Dieren. Het aantal klachten over ming. slechte behandeling van honden, paarden, katten enz., dat door de Afdeeling werd ontvangen, bedroeg 223, waarvan 102 onge grond werden bevonden. Door bemiddeling der Vereeniging werden wederom vele zwerfkatten pijnloos afgemaakt, terwijl aan 43 katten en 4 honden een nieuw tehuis kon worden bezorgd. Het aantal gegeven consulten op de polikliniek, waar dieren van min- en onvermogenden tegen geringe vergoeding of kosteloos behandeld kunnen worden, bedroeg 678. De Vereeniging telde 1 070 leden. In het asyl der Vereeniging Nederlandsch Toevluchtsoord voor Noodlijdende Dieren werden in 1936 gebracht 1425 zwer vende dieren, terwijl bij de politiebureaux werden opgehaald 2 481 dieren, met een totaal aantal verpleegdagen van 33 319. Aan liefhebbers werden afgestaan 333 dieren; door eigenaren werden in het asyl teruggevonden 428 vermiste dieren. Ingé bracht werden 29 voor de hondenbelasting opgevangen honden, waarvan 11 door den eigenaar werden teruggehaald. Op verzoek van de afd. ’s-Gravenhage van de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren werden 229 dieren afgemaakt en 6 dieren tijdelijk verpleegd; op verzoek van de politie werden afgemaakt 128 honden en 197 katten en op verzoek van eigenaren 1 824 honden en 2 216 katten, totaal 4 600 dieren, terwijl bij of voor de politie werden opgehaald 295 cadavers van huisdieren. Voor ongevallen op den openbaren weg (overrijding of verwon ding van honden of katten) werd op alarm der politie 739 en op alarm van particulieren 82 maal per auto uitgerukt en hulp verleend. De dierenarts gaf 1524 consulten. Het aantal leden der Vereeniging bedroeg op 1 Januari 1936 154. In het asyl der Stichting Dierentehuis werden in 1936 aan gebracht 182 honden en 1959 katten. Door bemiddeling der Stichting werd een groot aantal honden en katten wegens ongeneeslijke ziekten of ernstige kwetsuren, als gevolg van verkeersongevallen, pijnloos af ge maakt. 166 dieren kregen een nieuw tehuis. In de polikliniek werden behandeld 632 honden, 420 katten en 19 andere dieren; ongeveer de helft der genoemde aantallen dieren werd gratis geholpen. Op 31 December 1936 stonden bij de Politie ingeschreven Trekhondenwet. 7 houders van hondenkarren en 7 hondenkarren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 35