17 17 61 60 VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. INKOMSTEN. Gronden. Totaal. Totaal. Gronden. UITGAVEN. 271.753,07 f 37.235,92 61.038,67 f Kosten van aanleg 63.922,61 63.922,61 b b 1.194,92 b 1.364.410,03 360.052,65 170.551,25 1.895.013,93 n t 2.336.224,37 62.322,— 38.649*82 7.860,78 b 63.922,61 f 2.272.301,76 589.827,— 589.827,— B b B 187.179, 187.179,— b b 2.272.301,76 293.911,92 632.805,72 1.345.584,12 n 487.197,52 487.197,52 B b b 28.185,— 28.185,— Inbreng van eigendommen b B b b 293.911,92 f 1.962.844,06 f 1.409-506,’3 Totaal f 3.666.262,71 f Totaal f 3.666.262,71 f 293.911,92 f 1.962.844,06 f 1.409.506,73 b b b r> b B f 1.301.853,34 f B b B Bouw terreinen. Uitgegeven terreinen. Bouw terreinen. Uitgegeven terreinen. B B 4.224,— 23.961,— Bij te schrijven rente Diversen Opbrengst van verkochte of uitge lichte eigendommen Storting canons in eens Aflossing: Geldleeningen f Eijksvoorsehotten Kapitaalrekening „Stor ting canons in eens” 62.322,— 46.510,60 1.883.300,— 10.519,01 4.224,— 23.961,— f 370.027,66|f f 1.301.853,34 f B Hiervan te verstrekken: uit eigen middelen door de Gemeente Kapitaalverstrekking bü inbreng: a. wegens leeningsschuld b. wegens kapitaalschuld Kapitaalverstrekking: in totaal waarvan te dekken door opbrengst storting ca nons in eens Kapitaal dienst. f 589.827,— 1.682.474,76 ter- 1.866,62 - 37.649,82 Afboeking van leeningsschuld in ver band met verkoop of uitlichting van eigendommen Kapitaalaflossing in verband met verkoop of uitlichting van eigen dommen Uitkeering aan de Beserve bij verkoop of uitlichting van eigendommen f 524.847,34 Te verminderen met: uitbetaalde provisie ter zake van ver kochte eigen dommen. f 2.479,82 evenredig aan deel kosten ten laste der verkochte ter reinen 33.303,38 vergoeding huurbeëindi- ging van een verkocht rein

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 361