17 63 62 DP 31 DECEMBER 1936. BALANS VAN HET GRONDBEDRIJF I 4.962,— j VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. PASSIVA. ACTIVA. Bedrag. Bedrag. a. 02 60.588.287,— f f 72.250.910,— f 164.790,— n Verkochte terreinen (onafgewikkelde verkoopen). 10.047.442,— 206.810,09 f n 7.681.2 56,62 174.150,30 n 5.326.193,55 Erfpachtsfonds 2.529.213,37 n 99.895.881,01 f 99.895.881,01 f 00 59 1096 407 1 f 5.152.043,25 2.529.213,37 67 79 Schuld op: Gronden Bouwterreinen Uitgegeven terreinen Verkochte terreinen (onafgewikkelde verkoopen). Gemeente ’s-Gravenhage, Kapitaalrekening: ter zake van: Gronden Bouwterreinen Uitgegeven terreinen Verkochte terreinen (onafgewikkelde verkoopen). 2.863.753,09 2.288.290,16 6.355.588,- 12.886.718,— De Administrateur, Th. M. GUNbLACH. 72.415.700,- 349.808,30 21.197.935,— 206.810,09 59 60 580.050,— 1.842.284,— 7.620.146,— Oppervlakte ha. Gezien De Directeur, P. BAKKER SCHUT. Belegd kapitaal „storting canons ineens” Gemeente ’s-Gravenhage: Reservefondsen: Reservefonds ter zake van het Grondbedrijf en van de Uitge geven terreinen Erfpachtsfonds Waardeverschillen Kapitaal „storting canons ineens” Reserve: ter zake van het Grondbedrijf de Uitgegeven terreinen Verkochte terreinen (onafgewikkel de verkoopen) 530 77 156 30 f 83 f 5.775.538,— 11.044.434,— 43.597.619,— 170.696,— Boekwaarde van: Gronden Bouwterreinen Uitgegeven terreinen: a. erfpachten, ingebmikgevingen enz b. erfpachten, waarvoor „storting canons ineens” heeft plaats gevonden ca. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 362