i e ih i 51 f s Mi i 5 t i 17 s a i s i s s. 5 68 as Z a .1 s s M p p S g 3 .E ’S S g s 3 x O D 3 <5 2 i -g E i i - i -| -a s g 3 s 2 S Z I® 8 L. |j -s g -Q -2 5 B i 5 g l - S t 2 t 8 s c "a 2 5 -a. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. r- a js Q P CS fi <x> s QJ ®1 ei Cl 04 04 04 r co Cl có co O co r*< uO CO Cl s oó p 35 C5 Z C5 P SC a Cc cc Ci co" '-f »o QO C-. co" CO 50 ÏO Cb ua 5 g Z eo sa 30 a «S 7S a at X S o S> »n cp 04 J O CO r-1 O. oi cé .t i a d 4-a I p hfi S <v <D .73 O P JJQ U o O! <D G bc O C3 ft fl 4*; a O O) ce -♦-» -- a a hd 0) O> i i a> o C O 5 H o fc4 C ta Z ta S o P M

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 366