18 INHOUD. 1. II. III. IV. Exploitatie der oude woningen. Algemeen overzicht Wijzigingen van de in beheer zijnde perceelen Ontruimingen Huurwijzigingen Algemeen. Samenstelling van het Bestuur Werkwijze Personeel Exploitatie der nieuwe woningen. Algemeen overzicht Verhuring Huuropzegging Inning der huren; huurschade Leegstaande woningen Wisseling van bewoners Huurverlaging woningen Huurverlaging winkels Aantal ondersteunde gezinnen; inkomens der overige huurders Huurwijzigingen Besmetting met wandgedierte Waterverbruik Glasverzekering Berghokken, kippenhokken, pakhuizen Tuinwedstrijd Trekweg en Duindorp Onderhoud Verbouwingen en wijzigingen Exploitatie der Contrólewoningen. Aantal woningen Personeel Bevolking Betaling der bijdragen Beheer Bezuiniging Badinrichting 9 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 15 4 4 4 4 5 6 6 9 3 3 3 STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. Bladz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 367