18 5 aan een f j Het in de jaren 1932 t./m. 1936 geleden verlies wegens onver huurd was over de verschillende complexen als volgt verdeeld (het vermelde percentage is het aandeel van elk complex in het totaal bedrag aan onverhuurd). Onderstaande tabel geeft een maandsgewijs overzicht van het Leegstaande aantal leegstaande woningen, complexgewijze verdeeld. woningen. onverhuurd bedroeg onderscheidenlijk: f 28.849,86 of 1,36 Het bedrag aan onverhuurd geeft in dit verslagjaar daling aan van f 4.782,75 en is als volgt samengesteld: f I I 42.146,90; 43 36.854,-1 37 3.489,05 3 6.535,20 7 9.982,73j 10 STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. f 8.964,73 3.181,98 f 4.782,75 COMPLEX. 1936 1935 1934 1933 1932 28.849,86 DATA. Totaal. Trekweg. Spoorwijk. Laakweg. Diversen. het complex Laakweg geeft een stijging aan van Duindorp van Overige complexen van 8 10 f 13.700,90 4.752,50 2.686,01 7.710,45 6 8 16 22 24 21 13 11 5 15 13 14 f 50.910,50 21.928,90 f 4.491,03 3.473,70 154 171 174 198 200 199 199 166 138 107 83 73 48 16 45 39 2 6 8 57 25 16 19 17 17 23 24 20 28 19 19 18 19 371 387 417 445 471 458 447 357 264 207 166 128 169 163 170 174 180 173 178 123 77 40 30 12 9 27 26 26 40 34 44 41 37 34 25 26 22 10 28.892,35 57 9.421,20 19 2.982,34 6 j 8.963,221 18 50.259,11 7.498,68 8.946,42 j 89.284,50 Aantal leegstaande woningen in het complex Scheve- ningen. f 46.637,93 40.327,70 2.314,60 6.319,55 8.190,85 103.790,63 f 1.174,45 215,65 1.791,80 het complex Trekweg geeft een daling aan van Spoorwijk van Het bedrag voor 1932 1933 1934 1935 1936 31 Januari. 29 Februari 31 Maart 30 April. 31 Mei 30 Juni 31 Juli 31 Augustus 30 September 31 October. 30 November 31 December Trekweg Spoorwijk Laakweg Duindorp Overige complexen. Totaal 50.259,11 2,35% 89.284,50 4,06% 103.790,63 5,14 99.007,88 5,02% 99.007.88l

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 371