18 11 met arbeiders, die de Dienst der Gemeentewerken beschikbaar kon stellen. Indien zulks niet mogelijk bleek, werden door be middeling van de Gemeentelijke Arbeidsbeurs tijdelijke werk krachten betrokken. In het afgeloopen jaar werden totaal 80.500 rol behangsel papier (voorgaand jaar 69.700 rol) verwerkt, terwijl 11.250 ruiten (voorgaand jaar 12.315 stuks) werden geplaatst. Bovendien wer den 1464 woningen (voorgaand jaar 1669 woningen), welke door verhuizing der bewoners vrij kwamen, grondig nagezien en op geknapt. De volgende werkzaamheden van grooteren omvang werden voorts uitgevoerd. Trekweg. In deze complexen werden 264 woningen van binnen geverfd en gewit. In het complex Trekweg I werd een 23-tal buiten-schoorsteenen vernieuwd, terwijl de complexen II B en IV aan de buitenzijde werden geverfd. Bovendien werden in de complexen III C en III D ijzeren droogstellingen gemaakt en eenige tegelpaden verstraat. Laakweg Oost. Een 14-tal woningen werd van binnen ge verfd en 35 stuks buiten-schoorsteenen werden vernieuwd. Laakweg West. In dit complex werden 44 woningen van binnen geverfd en 25 stuks buiten-schoorsteenen vernieuwd. Spoorwijk. In deze wijk werden 251 woningen van binnen geverfd, terwijl 53 buiten-schoorsteenen werden vernieuwd. De complexen III I, IVI en V werden van buiten geverfd. In de complexen II en III werd een 6-tal perceelen voorzien van nieuwe platten en overstekende lijsten. Afvoerkanaal. Hier werden 114 woningen van binnen ge verfd en werd een 19-tal buiten-schoorsteenen vernieuwd. In het complex III werden eenige voortuintjes met afscheidingen op geruimd en werd deze oppervlakte betegeld. Bovendien werd hier een oppervlakte van totaal 2750 m2 lambrizeeringen, welke voorshands met koud-waterverf was bestreken, geverfd. Afvoerkanaal Oost. In dit complex werden 20 woningen op nieuw geverfd en 13 buiten-schoorsteenen vernieuwd. Voorts werd hier een oppervlakte van 335 m2 lambrizeeringen geverfd. Duindorp. De complexen III1 en 3 en IV werden aan de buitenzijde opnieuw geverfd. 127 woningen werden van binnen geverfd en 14 schoorsteenen opnieuw gemetseld. Bovendien werd in de complexen I en II een totale oppervlakte van 1175 m2 lam brizeeringen geverfd. Betonwoningen. Op 13 perceelen werd een nieuwe platafdek- king met overstekende lijstbetimmering gemaakt, terwijl er eenige schoorsteenen werden bijgemaakt. Een 6-tal woningen werd van binnen geverfd. STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 377