18 12 III. EXPLOITATIE DER CONTROLE WONINGEN. Personeel. Aantal wonin gen. Zooals hierboven reeds werd vermeld, leidde het Raadsbesluit van 24 Augustus 1936 tot opheffing van de afzonderlijke Stich ting „Gontrólewoningen” en werden de woningen sedert aan onze Stichting in beheer gegeven. Het complex bestaat uit een hoofdgebouw (waarin o. m. de badinrichting, twee winkels en vergaderzalen) en voorts uit 106 woningen (38 eerste klasse, 14 tweede klasse en 54 derde klasse woningen). Na het tegelijk met de opheffing der Stichting „Controle woningen” aan den Directeur verleend ontslag waren bij deze KolenwagenslagIn deze complexen werden 26 woningen van binnen geverfd en werd een oppervlakte van 390 m2 lambri- zeeringen geverfd. De complexen I en II werden van buiten geverfd, terwijl in het He complex 11 buiten-schoorsteenen wer den vernieuwd. Heemskerckstraat (L.). Een 2-tal woningen werd van binnen geverfd. Westduinweg. Het geheele complex werd aan de buitenzijde en een 9-tal woningen van binnen geverfd. Vredebest. Een 15-tal woningen werd van binnen geverfd. De plantsoenafscheidingen werden vernieuwd en hierin tevens droogstellingen opgenomen; het geheel werd van buiten geverfd. Kortenbosch. Een 2-tal woningen werd van binnen geheel geverfd. Westeinde. Een woning werd van binnen geverfd. Tuinderslaan. In dit complex werd het binnenverfwerk van 13 woningen vernieuwd. Rustenburg. Het buitenwerk werd opnieuw geverfd. Vuurbaakstraat. Op het bestaande pakhuiscomplex werd een nieuwe platafdekking gemaakt. Verbouwingen Kolenwagenslag. Een aanwezige, weinig gebruikte zandbak en wijzigingen, op een binnenterrein werd ontruimd en op deze oppervlakte werden 13 schuurtjes en 16 pakhuisjes gebouwd, bestemd voor de in die omgeving wonende huurders en voor berging van bak fietsen. Bovendien werd ter plaatse een ruimte gereserveerd voor berging van materialen ten behoeve van den onderhouds dienst. Westduinweg II. Aangezien in deze woningen weinig berg ruimte aanwezig was, werden in de achtertuinen 90 schuurtjes en 69 buitenkasten gemaakt. Laak. De 2 dienstwoningen werden voorzien van een erker. STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 378