33 der Algemeene Begraafplaats bedroegen jaar 156 34 8 2 237 87 21 8 3 3 576 354 1289 81 53 13 6 3 2 565 337 1060 1 11 17 229 1 2 3 4 5 612 jaar boven 12 Totaal De ’s-Gravenhaagsche Vereeniging voor Koepokinenting en Immunisatie verrichtte in 1936 bovendien 893 her-entingen tegen pokken en 99 entingen en her-entingen tegen verschillende ziek ten, w.o. 57 tegen roodvonk, 17 tegen diphtherie en 16 tegen typhus en cholera. Op de Algemeene Begraafplaats werden in totaal 1337 lijken Begraafplaatsen, begraven. Gesplitst naar de klassen zijn begraven: 47 lijken in de 1ste klasse, 2de 3de 4de 5de 6de 138 241 196 628 87 1337 De ontvangsten f 37.267,50. Ter aarde besteld werden op de begraafplaats: der Roomsch-Katholieke gemeente aan de Kerkhoflaan 180, op die aan de Binekhorstlaan 736 personen; Gedurende het jaar 1936 werd aangifte gedaan van 393 Besmettelijke gevallen van besmettelijke ziekten, waarvan: roodvonk 334, ziekten, diphtherie 22, febris typhoïdea 11, paratyphus B 8, meningitis cerebrospinalis epidemica 3, poliomyelitis anterior acuta 2, ence phalitis lethargica 1, ziekte van Weil 1, dysenteria amoebica 2 en dysenteria bacillaris 9. De Ontsmettingsdienst heeft 5 ontsmettingen verricht van goederen wegens in de Wet genoemde ziekten en 1224 ont smettingen (wasschen van goederen inbegrepen) van woningen en goederen wegens ziekten niet genoemd in de Wet. Voor bijzonderheden betreffende de voorgekomen besmette lijke ziekten wordt verwezen naar het verslag van den Genees kundigen en Gezondheidsdienst (bijlage 37, bladz. 14 e. v.). Het aantal verrichte koepokinentingen bedroeg volgens de Inentingen, ontvangen duplicaatbewijzen: beneden het jaar van (zonder voldoening van rechten). 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 door de verschillende geneesheeren. totaal. aan de vaccinatie- bureaux. 99 bij personen 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 37