18 16 Inning der huren, huur schuld. Huuropzeg- gingen. In verband met de verbetering en de restauratie van 10 bovenwoningen aan de Maekaystraat is de huurprijs van deze woningen van f 3,05 op f 5,per week gesteld. Het betreft de nummers 2 B, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34 en 38. In de stad moest f 52.256,77, te Scheveningen f 10.389,28 aan huur worden geïnd. De huurschuld in de stad bedroeg f 316, of 0,60 te Scheveningen f 572,50 of 5,51 Het verlies be droeg onderscheidenlijk f 395,23 of 0,72 en f 2,75 of 0,03 In de stad bleek het 6 maal noodzakelijk de huur per deur- waardersexploit op te zeggen. De reden van opzegging was in alle gevallen wanbetaling. 5 huurders zijn inmiddels vertrok ken; 1 huurder heeft de achterstallige huur gedeeltelijk voldaan. Te Scheveningen moest éénmaal wegens wanbetaling de huur per deurwaardersexploit worden opgezegd. De huurder heeft inmiddels den huurachterstand geheel voldaan Ook bij de oude woningen geschiedde het onderhoud door of onder toezicht van den Dienst der Stadsontwikkeling en Volks huisvesting. Werkzaamheden van eenigen omvang werden o. a. verricht aan de navolgende perceelen of complexen. STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. Onderhond. Hofje Kerklaan Spui Nos. 116/118 Hekkelaan Nos. 6, 8, 34, 36 Idem. Buiten-sehoorsteenen en zinkbekleeding van de dakvensters werden vernieuwd, terwijl 8 woningen geheel werden geverfd en ge restaureerd. Maekaystraat Nos. 2 B, 6,10, 14, De 10 bovenwoningen van dit blok werden 18, 22, 26, 30, 34 en 38 aanmerkelijk verbeterd door het verwijde ren van de kap en het aanbrengen van een zolderétage met platafdekking; zij werden tegelijkertijd gerestaureerd. Op de werkplaatsen achter deze perceelen werd een nieuwe bekapping gemaakt, ter wijl deze perceelen van buiten werden ge verfd. Loosduinscheweg Nos. 499/501 Op deze perceelen werd een nieuwe bekap- ping gemaakt; zij werden tevens gerestau reerd. Deze perceelen werden van binnen en buiten geverfd. Houtmarkt Nos. 12, 12a, 16, 16a, 30, 30aDeze perceelen werden van buiten geverfd. Loosduinscheweg Nos. 267, 269 Idem. Westeinde No. 36Idem. Assendel ftstraat No. 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 382