wrr i I ara lI i w II I iMh i i III I IH III B|| il 1 s s s I TO S S I h§ O!i9i&,i9 'mi. ww ))wm Ml 18 is IMNVAL WONINGEN I op otrtMBtc bRUVO-UlillI? §n= M of of /H 17 f f UUUDSCUULD Vu EINDE 7» JAAP lkW£Vj s i °t= i- J- - |!9l8,l912Cy2l '22'2y24'25'2®27'2W^ X ■ONINbAAP UUUPEEDDAG °°5 ■qïa STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. No. 1 IH% I I -h JAAP No. 2 ■4 QOCOQOü 800000 ÖCXJ iftooooa I4ODCOQ IXDOCO IOOOOCQ 20DQ •DOÓOQ ixa 600000 400000. T ii I ‘IOOOOO. looooa OjSL 0.18 0.17 O 16 0.15 Oj| 0.12 INCLUUUO PAKlMIZtN S' 0.23 0.20 MOOD «•ulmms IN DtQ DQUTO UUUQ J0 ï?30Q llN% 020 [0.10 I AANIAL J ixxn I [5l7 - 'Olö Sl5 - lQi< §13 - §12 - §11 §10 - §09- §08 - §07- §08 §05 §°4 [0.03 §02 §01 I •O.M - Ojol -0.09| O-S^j - 0*061 oSi 0.02! ■O^ I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 383