18 21 TABEL I. Overzicht van de door de Gemeente in het belang der Volkshuisvesting gebouwde en aangekochte woningen (niet inbegrepen de Contrólewoningen). 7,26 I 8,06 STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. Stand op 81 December 1936. COMPLEX. 31616 7838 7991 1778 Aantal gezinnen. 687 2247 558 617 184 363 526 1041 54 1365 3019 1544 309 666 642 49 142 918 1818 3423 138 2194 580 62 953 976 826 1659 1678 395 434 177 450 419 108 65 23 143 164 1,40 5,42 1,53 2,65 3,57 9 2 o 26 22 6 8 77 12 15 54 46 Aantal bewoners. 34 39 15 26 6 4 6 7 7 7 160 43 4 24 22 4 12 77 176 252 15 117 33 1 29 44 100 176 223 27 7 6 172 484 110 132 65 81 124 160 34 262 797 382 40 165 115 16 42 285 553 911 45 436 115 6 218 224 297 560 493 176 48 106 4,03 i) Woningen voor ouden van dagen. 62 52 172 480 108 132 65 81 123 160 34 262 789 382 40 163 115 16 40 276 534 863 44 429 108 6 216 218 295 552 488 175 48 106 78 12 15 65 53 6S 52 Gemiddeld aantal be woners per van bewoners woning. Totaal 0 Woningen voor groote gezinnen. B- Voor het doel aangekocht. Buiten Haag Kortenbosch Westeinde Vredebest Poosdninscheweg A. Voor het doel gebouwd. Afvoerkanaal I II en III IV Oost Kolenwagenslag I II III Westduinweg II UI Visschershaven Duindorp I en II III IV V Vuurbaakstraat Proefwoningen Betonwoningen Trekweg I II III IV Laakweg West Oost Uitbreiding Bpoorwijk I IIA IIB IIC III IV V Rustenburg Piet-Heinstr.Heemskerck- str. (Loosduinen) Pieter-de-Hooohplein (Lsd.) Aantal j woningen. 3,99 4,68 5,17 4,67 2,83 4,48 4,28 6,51 1,59 2) 5,21 3,83 4,04 7,73 4,09 5,58 3,06 3,55 3,33 3,40 3,97 3,14 5,11 5,37 10,33 4,41 4,48 2,80 3,01 3,44 2,26 9,04 1.67 Aantal wisselingen in 1936.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 387