18 18 7 28 29 BALANS PI DECEMBER 1936. n. in STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. Passiva. Activa. Gebouwde eigendommen en erven. OMSCHRIJVING. No. OMSCHRIJVING. Totaal. No. Boekwaarde. Afschrijving. Kostende prijs. I. I. f f n n f 17.903.380,64 35.979,2! f 3.472,38 n n n 9.239.825,24 f n T> 111.459,74 II. W aterleidingaansluitlngen n n f 4.036.751,76 Transporteeren f 31.411.885,63 Transporteeren f 27.375.133,87 n w f 17.906.853,08 r n r n n T) n n n r> Tl n n n n n Tl n Tl n n n n r n n n n n n n n r n rt n n n n 2.373,38 T> V> n r> n n n n n r> n n 152.913,86 492.074,83 158.255,86 18.276,69 500.262,06 58.742,63 4.462,46 2.607,52 7.869,61 67.110,88 29.643,81 5.315,92 8.172,35 17.296,98 n 1.982.797,63 n n w 1.291.071,81 1.217.492,27 n n 167.124,22 59.474,26 888.721,— 134.617,54 134.892,48 237.400,39 764.522,12 409.531,45 160.364,08 652.078,69 302.703,02 71.596,62 238.939,85 955.439,03 I 641.958,44 I 548,95 539,36 2.384,07 126.965,69 101.489,92 126.965,69 Memorie 95.709,47 393.152,62 83.297,74 66.530,94 30.389,14 41.470,64 35.406,47 94.525,90 3.236,22 107.214,23 453.811,48 130.633,98 104.972,42 147.972,89 447.401,76 536.434,35 64.050,34 168.403,84 15.666,13 3.423,92 135.101,64 430.000,— 118.565,— 17.346,94 41.408,— 947.463,63 139.080,— 137.500,— 245.270,— 831.633,— 439.175,26 165.680,— 660.251,04 320.000,— 73.970,— 262.967,48 419.086,19 53.357,— 15.316,56 38.738,06 W aterleidingaansluitlngen n 100.203,57 f 3.259.009,69 Duindorp III IV Loosduinen Rustenburg Spoorwijk IIB IV V Visschershaven Vuurbaakstraat Westduinweg III Betonwoningen, Duindorp I/II V Kolenwagenslag I Laakweg West II Pakhuizencomplex Spoorwijk II C III Trekweg IV Tuinderslaan Kortenbosch Laakweg Oost West Spoorwijk I II A Trekweg I II III Vredebest Westduinweg II Proefwoningen W este inde Contrölewoningen Dienstgebouwen der Con trolewoningen. n n T) n t n n n n 2.148.633,94 n n 1.395.551,18 1.308.295,37 T) C. Brandstoffenhokken Kippenhokken Westeinde Contrölewoningen Dienstgebouwen der Contrölewoningen. B. Gemeente ’s-Gravenhage. (Leenings- schulden.) Heemskercketraat (L.) Trekweg II Westduinweg II C. Brandstoffenhokken Kippenhokken n t 27.375.133,® 180.930,32 75.387,58 f 31.104.971,45 195.454,44 Memorie Kortenbosch Laakweg Oost West Spoorwijk I II A Trekweg I II III Vredebest Westduinweg II Proefwoningen 24.027,63 165.836,31 10.913,81 65.208,— 2.030,38 2.669,94 104.479,37 90.803,10 13.806,10 15.913,32 f 3.958.293,19 68.488,75 Memorie 9.969,82 n n n n n T) f 27.146^678-! 126.965.6s Memorif 101-489.9! 888.721.' 134.617,54 134.892.43 237.400,3' 764.522,1! 409.5313 160.364,0 652.078,69 302.703.0 71.596,6 23 8.939,8 1.982.797,6 419.086,1 53.357,— 15.316,5 38.738,0 1.291.071,® 1.217.492,® 167.124,2 59.474^ 684.188,02 546.469,06 65.989,66 377.399,70 128.869,38 657.092,82 14.034,22 291.132,24 871.898,85 A. Gemeente 's-Gravenhage. (Rijksvoor- schotten.) Afvoerkanaal I II/III IV Oost Buiten Haag Heemskerekstraat (Loosduinen.) Kolenwagenslag II III 136.182,83 f 21.165.862,71 550.750.82 2.867.000,— 767.485,76 613.000,— 96.378,80 419.419,29 164.275,85 751.618,72 17.270,44 398.346,47 1.325.710,33 1.203.629,58 1.060.411,45 789.931,33 3.263.708,03 5.418.959,71 n n n n t 1 B. Overige woningcom plexen. Duindorp III IV Loosduinen Rustenburg Spoorwijk II B IV V Visschershaven Vuurbaakstraat Westduinweg III Betonwoningen Duindorp I/II V Kolenwagenslag I Laakweg West II Pakhuizencomplex Spoorwijk HO UI Trekweg IV Tuinderslaan n Tl 1.072.995,60 n 2.815.766,91 4.882.525,36 j 88.863,52 321.286,92 142.589,73 J 14.852,77 365.160,42 35.979,26 684.188,02 546.469,06 65.989,66 377.948,65 128.869,38 657.092.82 14.034.22 291.132,24 871.898,85 1.072.995,60 955.439,03 641.958,44 2.816.306,27 4.882.525.36 88.863,5! 323.670,95 142.589,73 14.852,71 365.160.4! f 455.041,35 2.473.847,38 n Tl T T n A. Met Rjjksvoorschotten gebouwde of aangekochte woningen. Afvoerkanaal I II/III. IV Oost Buiten Haag Heemskerckstr. (Loosd.) Kolenwagenslag II f 455.041.35 2.473.847,38 T) n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 394