18 18 30 31 BALANS PE DECEMBER 1936 (vervolg). Duindorp I/n ii/in iv Oost STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. Activa. Passiva. OMSCHRIJVING. No. Totaal. No. OMSCHRIJVING. Totaal. Transport f 27.375.133,87 f 27.375.133,87 III. c.a. III. 15.283,58 IV. 9.486,90 195,35 IV. V. 86.10 V. 247,48 VI. 51,19 186,63 VI. VII. 147,- 394,73 VIII. VII. 445,75 VIII. f 69.84 51.41 Kleine kas Contrólewoningen IX. 18.75 Gemeentelijk Electrisch Bedrijf X. 1.030,— Wisselgeld ambtenaren XI. 836.060,2! Gemeente 's-Gravenhage Reservefondsen XII. XIII. f 652.618,92 f 34.324,95 117,67 57.421,06 n Transporteeren Transporteeren f n Glasverzekering Te vorderen wegens vergoeding voor ge broken ruiten Nadeelig saldo: Woningen Volkshuis vesting Exploitatie der Contrêle- woningen Exploitatie van de Dienst gebouwen der Contrêle- woningen Woningen niet Volkshuisvesting. Van bewoners te vorderen huren Exploitatie der Dienstgebouwen van de Contrólewoningen. Vorderingen Algemeene Onkosten. Voorradig drukwerk enz. Exploitatie der Contrólewoningen. Huurderving komende ten laste van 1937. Woningen Volkshuisvesting c.a. Huurachterstand, alsmede in 1937 geïnde ten bate van 1936 komende huren H H n 31.354,61 14.013,50 n 2.091,02 11.211,32 3.058,24 2.442,65 435,37 6.044,33 1.665,37 623,70 2.937,12 65,57 1.853,08 5.993,60 4.796,16 4.216,11 24.244,79 14.325,89 2.999,11 12.760,87 21.545,35 850,63 2.208,59 7.664,34 629,21 69,39 1.591,59 156,82 Westeinde Contrólewoningen Dienstgebouwen der Contrólewoningen. IX. X. 23.213,78 57.538,73 Af: Voordeelig saldo der Exploitatie Glasver- zekering der Contróle woningen Trekweg Vredebest Westduinweg II Betonwoningen Proefwoningen. Buiten Haag Heemskerckstraat (L.) Kolenwagenslag II UI Kortenbosch Laakweg Oost. West Spoorwijk I II A. II B. IV I. II III 710.039,98 f 28.932.621,0* 136.480,22 f 27.573.289,97 Transport Woningen Volkshuisvesting Vooruit ontvangen huren Exploitatie der Contrólewoningen. Vooruit ontvangen bijdragen en verschul digde kosten Exploitatie der Dienstgebouwen van de Contrólewoningen. Vooruit ontvangen huren en verschul digde kosten Woningen niet Volkshuisvesting. Vooruit ontvangen huren Algemeene Onkosten. Nog verschuldigde kosten Glas verzekering. Glasverzekeringsfonds W aarborgsommen Reserve voor annuïteiten. Afvoerkanaal I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 395