18 18 32 33 BALANS f IECEMBER 1936 (vervolg). :v. n. STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. Activa. Passiva. 10. No. OMSCHRIJVING. OMSCHRIJVING. Totaal. Totaal. Transport Transport I f 28.932.621,1 f 27.573.289,97 XI. f 17.271,98 o II. 592.476,79 n II 243.583,50 1T. 495.784,42 n Kapitaal gemeente 's-Gravenhage 100,— n Renten 377,71 n II. 9.736,71 f 28.9 3 2.621,0 f 28.932.621,08 Dienst der Stadsontwikkeling en Volks huisvesting Reservefonds ter zake van den Woning bouw en de Woningexploitatie Voordeelig saldo Woningen Volkshuisves ting c.a Onder houds fonds ter zake van de Woning exploitatie 6.810,25 10.461,73 Kapitaal van het Extra-afschrijvingsfonds a. complex Kortenbosch b. Westeinde

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 396