18 37 - STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. Overzicht van de exploitatie-uitkomsten der Woningcomplexen (niet inbegrepen pakhuizen en brandstoffen- en kippenhokken) per 31 December 1936. Ir Complexen t 1 3 Voordeelig. Nadeelig. Nadeelig. Voordeelig. Nadeelig. f 3.189,73 f f n 14.291,301 n 1 980,22 f 2.904,14 20.056,43 240,13 n 193,04 n 5.004,23 j 2.895,37 74.994,43 7.123,15 10.008,47 3.675,05 10.970,84 1.752,27 f 60.338,84 f 554.506,82 n 20.116,02 n Woningen, waarvoor geen bijdrage wordt verleend (exploitatie aanvankelijk sluitende met een batig saldo of een slechts gering tekort). 4.297,36 741,13 1.220,46 3.139,82 W oningen, waarvoor wordt verleend een crisisbijdrage of een rentevoet- en materiaal- prijzenbydrage. n n n n n 37.853,09 25.678,73 14.134,81 14.156,281 38.116,96 6.355,06 6.122,25 n n n n n n 11.155,02 3.742,20 18.302,82 2.177,21 1.619,73 5.621,44 388,33 n t 76.322,171 21.502,98) 15.275,78) 168.667,24 Voordeelig. Woningen, waarvoor wordt verleend een andere bijdrage dan in kolom 2 bedoeld (zg. sociale acbterlijkheidsbijdrage, voor krot- opruimingen enz.). Hierin begrepen de complexen, waarvan het tekort alleen door de Gemeente wordt bijgepast. irkanaal I II en III IV. Oost n Haag iorp I en II III i IV i V Bkerckstraat (L.) iwagenslag I II III obosch Peg Oost West II tiinen oburg «ijk I IIA IIB II C ni IV V reg I II III IV frslaan 'wshaven best 'aakstraat uinweg II >- III. Betonwoningen Proefwoningen mde 158,70 6.198,34 f 35.100,39

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 398