11. 12. 13. 16. 17. 18. 19. 20. 21. het (Alphabetiseh register aan het slot van deel II.) 22. 23. 24. 25. 9. 10. 14. 15. 8. de N.V. Haagsche Bouwmaatschappij (Habo). Gemengd Bedrijf Haagsche Tram- weg-Maatschappij. Verslag van de Grootboeken der ’s-Gravenhaagsche Ge- meenteschuld. van den Directeur der Gemeentebelastingen. Overzicht van de Gemeentefondsbelasting (met opcenten), geheven van gehuwde belastingplichtigen met twee kinderen. Verslag van den Keuringsdienst van Waren voor het ge bied ’s-Gravenhage. toestand en de exploitatie van het Open baar Slachthuis. betreffende den toestand van de werken en den uitslag van de exploitatie der Duinwaterleiding. van de Stichting „Centraal Badbeheer”. den toestand en de exploitatie der Gemeente- plantsoenen. betreffende den toestand en de werking van den Gemeentelijken Reinigingsdienst. van den Dienst der Stadsontwikkeling en Volks huisvesting. Uittreksel van het verslag van de Stichting „Centraal Woningbeheer”. Verslag van de N.V. Maatschappij tot exploitatie van On roerende Goederen „Stedelijk Be lang”. „Meer en Bosch”, Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goe deren. Bouwgrond-Maatschappij „Ocken- burgh”. Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht, der Gemeentewerken, van IV 99 99 99 99 99 99 No.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 3