20 5 Salarissen en loonen. Op 31 December 1936 nog verschuldigd honorarium enz. Onderhoud. Op 31 December 1936 nog onbetaalde onder houdskosten. Huren. Op 31 December 1936 vooruitbetaalde huur. Intrest. Op 31 December 1936 nog verschuldigde intrest. Leeningsrente. Op 31 December 1936 nog verschuldigde leeningsrente. Aflossing. Op 31 December 1936 nog verschuldigde aflossing. Balans en Verlies- en Winstrekening vastgesteld, gelijk in dit verslag opgenomen, door de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders op 9 September 1937. B. Verlies- en Winstrekening. Leeningsrente. Totaal van de door de Vennootschap aan de gemeente ’s-Gravenhage verschuldigde rente over de in de Vennootschap gestoken gelden. Dividend- en Tantième-belasting. In 1936 betaalde belasting over de jaren 1931 tot en met 1933. Saldo der Exploitatie. Verschil tusschen baten en lasten zonder rekening te houden met de leeningsrente. Saldo bij te schrijven. Dit bedrag wordt op de gronden- rekening bijgeboekt en wordt door de Gemeente als kapitaal- verstrekking bijgepast. VERSLAG VAN DE N.V. „MEER EN BOSCH

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 411