21 5 f 1.979.228,23 f 1.979.228,23 Totaal f 2.063.382,58 Totaal f 515.845,65 I in welk bedrag de gemeente ’s-Gravenhage en de N.V. „Laan van Meerdervoort” in reden van 4 tot 1 participeeren. In totaal bedragen de belangen van deze beide bij de Ven nootschap gemeente 's-Gravenhage 4/5 X f 600.000,— Aandeel Reserve voor Waardeverschillen Leeningsschuld Onkosten. Op 31 December 1936 nog te betalen premie voor de Rijksverzekeringsbank enz. Huren en Pachten. Op 31 December 1936 vooruit betaalde huren. Salarissen en Loonen. Op 31 December 1936 nog verschuldigd honorarium enz. Onderhoud. Op 31 December 1936 nog onbetaalde kosten van onderhoud. Leeningsrente. Op 31 December 1936 nog verschuldigde leeningsrente. Intrest. Op 31 December 1936 nog verschuldigde rente. Aflossing. Op 31 December 1936 nog verschuldigde aflossing. f 480.000,— 1.206.848,89 376.533,69 telijke bijschrijving van rente, uitgegeven kosten van aanleg, nieuwe aankoopen e.d. Ter nadere toelichting diene, dat de gemeente ’s-Gravenhage en de N.V. „Laan van Meerdervoort” als eenige aandeelhouders bij de Vennootschap zijn betrokken tot het totaal bedrag van den kostprijs van den grond, zijndef 2.579.228,23 het maatschappelijk kapitaal bedraagt600.000, Als Reserve voor Waardeverschillen gronden is geboekt1.508.561,11 de Leeningsschuld bedraagt470.667,12 N.V. „Laan van Meerdervoort” X f 600.000,f 120.000, Aandeel Reserve voor Waardeverschillen 301.712,22 Leeningsschuld94.133,43 99 VERSLAG VAN DE N.V. „OCKENBDRGH”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 416