i 11 s gLil i h 22 7 I v 7 n 3 aanzien van den woningvoorraad per eind December I g 8' 2 l De hierna volgende tabel geeft een vergelijkend overzicht van de toeneming van het aantal woningen en van het aantal inwoners over de laatste 6 jaren. 8 2 m n 'f Ég' g s Ten 1936, verdeeld naar de soort van de woningen en naar de huur- klassen, zijn gegevens opgenomen in den staat op bladz. 45. De volgende twee tabellen bevatten gegevens met betrekking tot de leegstaande woningen over de laatste zes jaren. 11 ïlil i i §1 VERSLAG BOUW- EN WONINGTOEZICHT. Toeneming van het aantal Totaal aantal woningen inwoners JAAR. woningen, j inwoners. einde December. Weekhuurgroepen Jaarhuurgroepen 8 -2 48 45 83 176 Totaal aantal woningen DATUM. n tijdvak VAN TELLING. Toeneming van het aantal wonin gen. I. 3851 5941 3292 5261 3616 1181 inwo ners. III. 117030 122971 126263 131524 135140 11 939 10 271 9 283 8 304 4 925 4 354 IV. 4150 6244 7069 8990 10135 9583 VI. 449262 458435 467142 475921 481645 486058 inwo ners. 449 614 459 885 469 168 477 472 482 397 486 751 951 261 185 30 I 41 1' V. 112880 116727 119194 122534 125005 126738 «t-l 8 VIII. 3,55 5,08 5,60 6,84 7,50 7,03 «t-l 8 CJ IX. 3,84 3,73 3,70 3,62 3,56 3,57 17 42 47 55 90 alle te zamen. i 7 3,79 3,71 3,67 3,59 3,56 3,57 1931 1932 1933 1934 1935 1936 14 32 47 44 52 47 4 443 5 322 3 985 5 054 2 709 749 118 487 123 809 127 794 132 848 135 557 136 306 VII. 3,98 3,93 3,92 3,88 3,85 3,84 1932 1933 1934 1935 1936 s 8 CO October 1931 n n 961 8ö’ 1771154'1 50 225! 35 220 22.4||164I177 276 404 1219 1805 1261]872;499'409|269;325|198|252 1031 86 368 310498 424 906 823’1335 1434 8361694‘723 605)314:334!179;202 86) llftlQQQiQODIIQftö 7QA179.Q 77Q 1Q9O 1 QODi aiA.AAA Q.40I1QO 1 04 i 1 r^Ri fiOi ii. 8328 4447 8707 8779 5724 4413 136321 4150 6244 7069 8990 186 10185 115 148|898|320(|388|72ö;733 779,1822 1320] 599’504)444 342il99i242|124|156| 62| 116| 9583 October 1931 1932 1933 1934 1935 1936 Verhoudingscijfer van aantal inwoners en i aantal woningen. ■gï <5 leeg- i staande. i go S CO S 8 C ce a -p G ill Srö a aa§ ro 5 «5 Q be woonde. i -S ■Ijl S' of I I I 48 45 63 71 258 366; 741)606 3371151 239 270 211:243 83; 176! 771154’ 93 98 129116 451) 705 894:752 610 414’229,335 266 302 115) 289; 25)230.[127 169 207 192’ 625 1173 9681859,492)330 228131211611271 I2O1223||164I177 276 404 1219 1805 1261)872 499’409)269)325 193)252

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 420