23 9 sportterrein op Sport- en speel terreinen. de van-Tuyll- een aanvang In het gebouw Ammunitiehaven 10, waarin de afdeeling Blindenzorg gehuisvest is, werden eenige voorzieningen tegen brandgevaar getroffen. In het schoolgebouw aan de De-Gheynstraat werd een drietal lokalen tot hulpbureau voor den dienst van Maatschappelijk Hulpbetoon ingericht. In het gebouw van het Oud-Archief aan het Rijswijksche- Oud-Archief. plein werd in eenige lokalen op den beganegrond onder de vloeren een bodemafsluiting aangebraeht. Op het open terrein, behoorende bij het Hoofdbureau van Politie en Politie, werd aan de zijde van het Alexanderplein een garage Brandweer, voor motorrijwielen gebouwd. Ter verbetering der dagverlichting werden in perceel Laan Copes van Cattenburch no. la twee lichtkozijnen en in perceel Alexanderplein no. 15b een raamkozijn aangebracht. Op den beganegrond van perceel Laan Copes van Catten- bureh no. 37 werd ter voorkoming van hinder van vocht onder de vloeren een bodemafsluiting aangebracht. In het Politie/Brandweergebouw aan den Gevers-Deynootweg werden in de agentenwacht twee deurkozijnen in één deurkozijn gewijzigd. In het politie-posthuis te Kijkduin werd de rioleering ver beterd en rechtstreeks op het Gemeenteriool aangesloten. In verband met een door de Gemeente met den huurder der manége aan de Bibliotheekstraat gesloten overeenkomst tot be schikbaarstelling van paarden voor de bereden politie, werd de stal van de bereden politie aan het Alexanderveld ontruimd. Op het Soestdijkscheplein werd een cel voor politie-brand- alarmeering geplaatst. De schoorsteen van het hoofdrioolgemaal aan de Morsestraat Rioolgemalen, werd van nieuwe klimijzers voorzien, welke aan de buitenzijde van den schoorsteen werden aangebracht. De aanleg in werkverschaffing van een Ockenburgh kwam gereed. De aanleg van een speelterrein in het bouwplan „Moerweg I” kwam gereed. Met de 2e uitbreiding van het sportterrein aan straat door jeugdige werkloozen werd gemaakt. Het draineeren van het speelterrein aan de Zuiderparklaan door reservisten kwam gereed. De aanleg van een speelterrein in het stratenplan „Von Fisenne” kwam gereed. VERSLAG GEMEENTEWERKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 432