23 13 a. b. 36.134 paardenpaden c. 100.798 760.664 3.151 217.244 1.424.926 161.610 345.362 638 210.373 De thans aanwezige oppervlakte bestaat uit: rijwegen: gewapend beton stampasfalt houtbestrating asfaltbeton asfaltmacadam „Nacovia” „Damman” teermacadam asfaltmacadam teersteenslagwegen geteerde grindwegen grind- en koolaschwegen keien op fundeering keibestrating bestrating met kootenkeien bestrating met Scoriaebricks bestrating met Waalklinkers 2.028 23.734 61.614 659.760 27.404 449 248.999 9.683 46.561 15.530 18.053 1.336.226 42.456 386.573 2.247.623 Het onderhoud der bestratingen geschiedde in eigen beheer. De gewone bestrating van het gedeelte Benoordenhoutsche- weg tusschen de brug Neuhuyskade en de grens der Gemeente en van het gedeelte Laan van Meerdervoort tusschen de Archi- medesstraat en de brug over het Afvoerkanaal werd door een asfaltbestrating vervangen. De nieuw aangelegde straten Melis-Stokelaan, Jan-van-Beers- straat, de-Genestetlaan en het verbreede gedeelte van den Was- senaarscheweg tusschen de van-Hoytemastraat en de van-Alke- madelaan werden van een asfaltbestrating voorzien, terwijl de 5.126.693 m2 m2 3.224.766 m2 m2 m2 trottoirs, voet- en rijwielpaden: Waalklinkers Rijnklinkers IJselklinkers Ironbricks witte tegels ongeteerde voetpaden geteerde schelp- en koolaschpaden gietasfalt in trottoirs banden en koplagen VERSLAG GEMEENTEWERKEN. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 436