23 14 dit jaar 4. 5. 1. 2. 3. 234.667 1.762 61.876 319.906 65.814 20.181 227.274 Bouwplannen voor rekening van de Gemeen te. A. Uitsluitend voor Gemeenterekening. I. Reeds vóór den aanvang van dit jaar in uitvoering werd voltooid: aanleggen enz. van straten in het bouwplan Moerweg I; verbreeden en rioleeren van den Houtweg (L.) aanleggen enz. van straten bij de Binckhorsthavens. II. Aangevangen en voltooid: aanleggen enz. van het de-Savornin-Lohmanplein en vol tooiing van de de-Savornin-Lohmanlaan tusschen de Laan van Meerdervoort en de Daal-en-Bergschelaan (Centrum West); aanleggen enz. van straten in oud-Scheveningen ten z.w. van de Keizerstraat (2de gedeelte); m2 asfaltbestrating van den Stationsweg, het Huygensplein, de via duct Vaillantlaan (N.O.rijweg) en het Zieken werd vernieuwd. Het vervoer van zand en bestratingsmateriaal werd in het verslagjaar uitsluitend door den aannemer L. Boekee verricht. Voor het onderhouden en zoo noodig vernieuwen van de aanwezige bestratingen werden verwerkt: 27.285 stuks nieuwe granietkeien 13/20. 3.354 inritsteenen. 7.843 Melafierkeien 13/20. 2.069.483 Waalklinkers. 201.590 witte tegels. De oppervlakten verricht straatwerk gedurende hebben in totaal bedragen 931.480 m2. Deze totale oppervlakte is verdeeld als volgt: keibestrating oude keien (kooten) Seoriaebricks Waalklinkers. Rijnklinkers Ironbricks witte tegels Onder deze oppervlakten zijn begrepen de voor rekening van de Gemeentebedrijven en de N.V. Gemengd Bedrijf Haagsche Tramweg-Maatschappij herlegde bestratingen. Bovendien werd 9.792 m band gelegd, 57.793 m band herlegd en werden 3.967 m enkelvoudige, 453 m dubbele, 71 m drievoudige koplagen en 12.506 m betonplanken gezet. Van de volgende bouwplannen werd de uitvoering voltooid, aangevangen of voortgezet. VERSLAG GEMEENTEWERKEN. 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 437