23 15 6. 7. 8. had van a. Totaal Bouwplannen ge deeltelijk voor rekening der Gemeente, ge deeltelijk voor rekening van derden. Bouwplannen voor rekening van derden. b. c. d. e. 892 m 355 672 20 25 1.964 m De totale lengte bedraagt thans 621.439 1.964 623.403 m. verbreeden, rioleeren enz. 2en rijweg van den Bezuidenhout- scheweg; rioleeren van een gedeelte Haagweg ten n.o. van de Thor- beckelaan. III. Uitvoering voortgezet: geene. IV. Uitvoering aangevangen: straataanleg bij het tentoonstellingsterrein Houtrust (Hout- rustweg tusschen Sportlaan en Laan van Poot). B. Uitsluitend voor rekening van derden. I. Reeds vóór den aanvang van dit jaar in uitvoering en voltooid: geene. II. Aan gevangen en voltooid: geene. III. Uitvoering voortgezet: geene. IV. Uitvoering aangevangen: geene. C. Gedeeltelijk voor Gemeenterekening, gedeeltelijk voor rekening van derden. I. Reeds vóór den aanvang van dit jaar in uitvoering en voltooid: geene. II. Aangevangen en voltooid: geene. III. Uitvoering voortgezet: geene. IV. Uitvoering aangevangen: geene. 2. Rioleering. De beekbemaling had plaats in eigen beheer. In het geheel Rioleering. werd 84 dagen gemalen voor verversching van het water in de vijvers van het Vredespaleis, in de Kazernesloot en in den Hof vijver. Voor verversching van het water in de vijvers langs de Seg- broeklaan werd 81 dagen gemalen. Voor rekening van de Nieuwe ’s-Gravenhaagsche Ijsbaan werd 31 dagen gemalen. Het rioolnet, dat op 1 Januari 1936 een lengte 621.439 m, onderging de volgende uitbreiding: riolen in nieuwe straten (uitgezonderd bouw plannen) riolen in straten, waar nog geen riolen lagen riolen in bouwplannen vernieuwde riolen diversen VERSLAG GEMEENTEWERKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 438