23 16 Rioolmond. Baggerwerk. Vijvers. of in totaal Onder de geloosde hoeveelheden zijn begrepen 66.923.750 m3, welke kunstmatig zijn opgebracht. Hiervan was voor rekening 15.628.699 16.701.784 19.560.167 13.731.515 10.439.640 13.918.366 16.935.163 18.391.096 16.515.838 14.199.777 16.228.862 15.679.089 2. Kanalen. Omtrent de exploitatie en het onderhoud van de werken van m3 187.929.996 m3 Water* verversching. het Afvoerkanaal valt het volgende mede te deelen. De in zee geloosde hoeveelheden water bedroegen in: Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December De rioolmond in zee met zeefinstallatie was gedurende het badseizoen in bedrijf. 3. Pompen en openbare waterplaatsen. Pompen en Het gewone onderhoud van pompen en openbare waterplaat- waterplaatsen. sen geschiedde in eigen beheer. Het urinoir staande in de z.g. Statenpoort werd opgeruimd, c. Grachten, vaarten, slooten, kanalen, havens en bjjbehoorende kunstwerken als waterkeeringen, overlaten, sluizen, duikers, beschoeiingen, los- en laadplaatsen, bruggen enz. 1. Grachten, vaarten en slooten. Het op diepte houden van de grachten geschiedde voorna melijk in eigen beheer. Machinaal werd in eigen beheer 16.100 m3 grond uit de grachten verwijderd, terwijl met de hand 600 m3 werd ge baggerd. Door derden werd uit de gracht nabij het Gemeentelijk Elec- trisch Bedrijf 6.200 m3 bagger verwijderd. Het maken van vijvers c.a. in het middengedeelte van het Pomonaplein, in verband met den bouw van een kerk ter plaatse, kwam gereed. VERSLAG GEMEENTEWERKEN. 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 439