i I 23 21 LASTEN. VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Artikel I. Onderhoudswerken. f 295.000,— f 749.617,— f 1.107.027,25 f 1.044.617,— Artikel II. Overige werken. f f 144.000 1.856.000,— f 2.000.000,— f 1.723.404,66 f 242.300,— f 236.564,21 242.300,— f f Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. Jaarwedden, pensioenen, wachtgel den enz Arbeidsloonen Materialen Vervoer enz Werken en leveringen volgens open bare aanbesteding Directe leveringen Overige kosten Arbeidsloonen enz. Materialen Directe leveringen. Overige kosten 298.477,01 415.216,37 120.220,69 51.713,40 544.735,16 179.611,44 438.216,40 126.700,14 205.427,19 188.373,78 40.340,55 194.727,85 5.335,31 340,41 36.160,64 34.365,62 151.051,98 35.982,18 hC Artikel III. Schoonniaakwerkzaamheden en diensten ten behoeve van het onderwijs Jaarwedden enz Arbeidsloonen Materialen Vervoer enz Werken en leveringen volgens open bare aanbesteding Directe leveringen Overige kosten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 444