23 22 i s 5 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Artikel IV. f 170.725,— 179.500, - 179.623,76 f Artikel V. Fabricagekosten. f 12.900,— f 74.600,— f 77.496,56 Artikel VI. Onderhoudskosten. f f 45.066,90 f 46.000,— f 300.226,35 f 347.200,— f Memorie. Transporteeren 300.226,35 f 347.200,— f f Jaarwedden enz. Arbeidsloonen Materialen Directe leveringen Jaarwedden enz. Arbeidsloonen Materialen Diversen Artikel VII. Algemeene Onkosten. Jaarwedden Vergoeding voor extra werk en voor dienst op vrije dagen Exploitatiekosten Brandstoffen voorziening. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 8.051,63 3.689,84 53,87 167.828,42 14.345,82 29.909,32 8.010,81 25.230,61 7.784,18 1.139,91 1.690,80 1.833,75 231,67 128,69 31137,11 374,07 29,94 716,78 Gebouwen en opstallen c.a Houten loodsen c.a Inrichting werkplaatsen Meubelen Electrische schellen en huistelefonen Centrale verwarmingsinstallaties Gereedschappen, hulpmaterieel enz. Automobielen, motorrijwielen enz. Instrumenten Schrijf- en andere kantoormachines. 4.000,— 1.500,— 1.500,— 1.500,— 250,— 250,— 35.000,— 500,— 250,— 1.250,— a. b. 87.500,— j f o S 3 1 c I 8.775,— f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 445