4 23 23 f. s VERSLAG GEMEENTEWERKEN. f 347.200,— f 300.226,35 c. d. 4.500,- 6.055,15 j- 500,— 279,59 g- 23.000,— 21.010,23 6.500,— 5.331,45 opslag- s. en 14.551,03 24.000,— t. 899,03 1.200,— u. 816.873,74 f 928.000,— f Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 2.500,— 300.000,— 2.922,36 262.036,82 14.759,41 10.230,58 11.246,01 408,82 10.709,02 2.679,52 11.771,43 49.515,05 29.687,20 20.896,53 234,21 13.987,99 547,35 831,44 1.851,79 9.892,70 51,87 90,74 8.937,60 5.232,47 x. y- 14.000,— 500,— 17.000,— 10.000,— 40.000,— 24.000,— Memorie. 16.000,— Memorie. 1.000,— 2.500,— 14.000,— 100,— 1.000,— 9.000,— 4.310 10.890,— 2.500,— 16.000,— 36.000,— v. w. k. l. m. n. o. P- ab. ac. ad. ae. 9- h. i. - Transport j Gratificatiën wegens langdurigen dienst en uitkeeringen na over lijden van ambtenaren en werk lieden i Pensioenen Storting in het fonds tot dekking van het ongevallenrisico Kosten Invaliditeitswet j Arbeidsloonen van algemeenen aard Loonen bij ziekte van werklieden Loonen bij in dienst overkómen on gevallen Loonen bij gewoon en buitengewoon verlof van werklieden Loonen op feestdagen enz j Loonen bij militair verlof i Kinderbijslag i Kosten Ziektewet Belastingen Verzekering tegen schade ten gevolge van brand en voor motorrijtuigen wegens wettelijke aansprakelijk heid jegens derden I Vergoeding voor het gebruik van i kantoorlokalen, bergplaatsen enz. I Schoonhouden van kantoor- en schaftlokalen I Onkosten magazijnen plaatsen Materiaalbeproevingen en proef nemingen van algemeenen aard Vuur, licht en duinwater voor de j kantoor- en schaftlokalen en voor I I de dienstwoningenj TelefoonverbindingenI Bureaukosten, drukwerken, kantoer en teekenbehoeften Boeken en tijdschriften Tram-, reis- en verblijfkosten van algemeenen aard Huur enz. van vervoermiddelen RepresentatiekostenI Revisieteekeningen en lichtdrukken I Huur enz. van kantoormachines I Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 446