23 24 s 1 l VERSLAG GEMEENTEWERKEN. f 55.152,98 f 54.230,90 77.043,30 f 131.274,20 Artikel IX. f f 31.932,98 f 33.600,— f Artikel X. Oninbare posten f 66,28 Memorie. Artikel XI. Memorie. f Onvoorzien Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 10.471,26 5.797,09 3.828,26 3.738,60 471,71 372,02 5.872,29 241,38 151,76 988,61 10.600,— 5.900, — 3.900, — 3.800,— 500,— 400,— 6.300,— 300,— 200,— 1.700,— •2 I Artikel VIII. Renten. Verschuldigde rente over het Lee- ningskapitaal Verschuldigde rente over het bedrjjfs- voorschot Afschrijvingen. Gebouwen en opstallen c.a. Houten loodsen c.a Inrichting werkplaatsen Meubelen Electrische schellen en huistelefonen Centrale verwarmingsinstallatie Gereedschappen, hulpmaterieel enz. Automobielen, motorrijwielen enz. Instrumenten Schrijf- en andere kantoormachines. 94.847,02 150.000,— f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 447