23 25 VERANTWOORDING VAN DEN KAPITAALDIENST. 1 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. AANLEG .ANLEG Beschik- Beschik- Beschik- Beschik- EN EN baar baar baar baar bedrag. bedrag. gesteld. gebleven. gesteld. gebleven. ichikbaar Beschikbaar 25.000,— resteld f 25.000,— f 1.102,91 f 23.897,09 gesteld f f stter- Totaal Verwerkt „AANLEG EN UITBREIDING.”. beschikbaar. in 1936. ling. Gebouwen en opstallen e.a. ti. f 10,27 f 7.000,— f 7.000,— b. Houten loodsen 2.000,— 2.000,— Inrichting werkplaatsen 355,80 2.000,— 2.000,— J d. Meubelen. 5,- 2.000,— 2.000,— Electrische schellen en huistelefonen e. 500,— 500,— 1» n Centrale verwanningsinstallatie 500,— 500,— 5' 6.000,— 288,45 6.000,— 91 h. 500,— 500,— i. Instrumenten 9,39 500,— 500,— >9 >1 Schrijf- en andere kantoormachines. 4.000,— 4.000,— 434,— 99 f 1.102,91 25.000,— 25.000,— f f UIT- IEIDING. Beschikbaar gesteld bij de begroeting 1936. Gezien De Directeur, W. VAN DER VEGT. De Administrateur, VAN BENTHEM. Werkelijk UIT BREIDING. 1.102,91 f 23.897,09 Automobielen, motorrijwielen enz. Werkelijk Gereedschappen, hulpmaterieel enz. indui-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 448