23 23 27 26 f 260.881,89 236.564,21 24.317,68 f f 9.177,18 47,57 181.455,80 1.015.550,28 1.015.550,28 f 4 60.032,56 31.932,98 66,28 61.577,82 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. WINST 1936. VERLIES EN 45.066,90 f f 816.873,74 432.482,46 f 131.274,20 f (zie Baten Artikel rente 71.241,64 368.069,59 Afschrijvingen (zie n Opbrengst uitgevoerde werken (zie Baten Artikel I) Kosten dezer werken (zie Lasten Artikel I) Opbrengst brandstoffenvoorziening (zie Baten Artikel IV) Exploitatiekosten (zie Lasten Artikel IV) Opbrengst gefabriceerde artikelen (zie Baten Artikel V) Fabricagekosten (zie Lasten Artikel V) 2 091.474,25 1.723.404,66 1.539.509,71 1.107.027,25 179.623,79 179.623,79 86.673,74 77.496,56 Lasten Artikel VI) (zie Lasten Artikel Gezien: De Directeur, W. VAN DER VEGT. Opbrengst uitgevoerde werken (zie Baten Artikel II) Kosten dezer werken (zie Lasten Artikel II) Opbrengst verrichte werkzaamheden (zie Baten Artikel III) Kosten dezer werken (zie Lasten Arti kel III) Bijzondere inkomsten (zie Baten Artikel VIII) De Administrateur, VAN BENTHEM. Inhoudingen voor gebruik van dienst woningen, vuur en licht (zie Baten Artikel VI) Lasten Artikel IX). Oninbare posten (zie Lasten Artikel X) Te verrekenen bedrijfskosten enz. (zie Lasten Artikel VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Onderhoudskosten (zie Algemeene onkosten VII) Rente van kasgeld VIII) Af: vergoeding VII).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 449