17 23 23 28 29 31 DECEMBER 1936. I f I VERSLAG GEMEENTEWERKEN. VERSLAG GEMEENTEWERKEN. BALANS PER Boekwaarde. f f f 720.638,02 Hij: voor uitbreiding 1936 Af: voor aflossing 1936 f 693.400,25 Kapitaal B., per 1 Januari 1936 91.343,86 3.592,30 kantoorma- 1.191.955,79 1.958.513.73 781.151,81 I 1 f f 1.161.114,18 f 1.942.265,99 Voorraden. f 148.915,17 181.991,21 Geld- en geldswaarden. f 1.119,29 9 Vorderingen. 342,46 2.976.354,34 11.925,99 voor- 4.408,16 j f 4 069.832,20 131.274,20 Diverse Debiteuren, volgens speci ficatie Kasgeld Gemeente ’s-Gravenhage (R. Mees en Zoonen) Postehèque- en girodienst Waardepapieren in onderpand Aanschaf- fingswaarde. 431.584,68 1.206,92 8.758,64 63.881,27 350.252,— 9.763,19 7.440,38 Afgeschreven bedrag. 406.780,58 872,18 8.281,29 10.335,05 8.286,25 110.594,25 61.830,61 7.436,68 9.064,01 178,70 23.833,33 1.102,91 721.740,93 28.340,68 16.146,18 237.562,16 678.372,41 161.504,91 117.658,67 111.842,92 5.754,07 4.200,89 365.784,72 1.641,50 6.597,16 26.691,30 24.804,10 334,74 477,35 I 2.050,66 342.815,3’ Kapitaalrekening. Kapitaal A., per 1 Januari 1936. 241.567,21 255.391,92 152.018,60 De Administrateur, VAN BENTHEM. Gemeente, en id. kapitaal 130.334,84 312.587,69 159.863,41 I 111.061,51 85.151,62 I 190,27 I 28.340,68 3.592,30 j 578,10 I 529,35 1.490,— 55.458,59 8.352,81 I 87.751,56 I 410.803,98 Gezien: De Directeur, W. VAN DER VEGT. Magazjjngoederen Brandstoffen (Brandstoffenvoor ziening) Drukwerken, bureaubehoeften enz. Fabrikaten in bewerking f 11.760,91 I j Af: voor aflossing 1936 Bedrijfskapitaal Gemecnte-Ontvanger Rek.-Courant. f 4.069.832,20 Gebouwen en opstallen c.a. Houten loodsen c.a Inrichting werkplaatsen Meubelen Electrische schellen en huistele fonen Centrale verwarmingsinstallaties. Gereedschappen, hulp materieel enz Automobielen, motorrijwielen enz. Instrumenten Schrijf- en andere chines Gronden f -- Bedrijfsvoorschot Hek.-Courant niet de Rente bedrijfsvoorschot Opbrengst diverse materialen Aflossing Kapitaal A Aflossing Kapitaal B Opbrengst privaatinrichting Prinsegr. I Opbrengst id. Gevers-Deynootplein Aandeel kosten persleiding rioolgemaal en duikers voor bouwplannen Opbr. wegens storting door derden voor het vervoeren van wagons Laak haventerreinen In gebruik geven van schoollokalen Diversenj Crediteuren Waarborgsommen Kog af te dragen: Inhoudingen op salarissen enz. I hog te betalen: -Wieidsloonen enz Reserve winst Brandstoffen tiening voor prijsdaling enz. Te verrekenen bedrijfskosten Reserve voor waardevermindering 'an incourante goederen 4.009,12 j 3.239,49

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 450