23 30 KAPITAALSTAAT 811.981,88 f Kapitaal volgens de Balans per 31 December 1935 f Vermeerdering van dit kapitaal: wegens uitbreiding in 1936 bedoeld in Artikel 38, eerste lid, sub e der Rekening-voorschriften 1924, behoorende tot de rekening van het Bedrijf der Gemeentewerken over 1936. 1.102,91 813.084,79 31.932,98 781.151,81 Vermindering van dit kapitaal: wegens „Afschrijving” en „Afboeking” in 1936 Kapitaal volgens de Balans per 31 December 1936 f VERSLAG GEMEENTEWERKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 451