23 32 VERKORTE INVENTARIS VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Aanschaffingswaarde Vermin- Vermeerderiug «I dering in in 1936. 1936 1936. f n 10,2" f n n f 692,42 288,45 450,— 1? n 603,05 n n 1.102,91 f 1.592.656,55 f 1.745,47 Transporteeren f Tl n n n n •n n n n n n n n n n n n n n n n n 2.130,76 61.578,77 7.752,02 51.308,29 9,39 434,- 42.354,08 9.256,49 20.904,82 31.504,63 12.431,57 19.934,07 20.944,07 1.200,— 450,47 117.302,87 112.530,34 9.763,19 7.440,38 431.746,23 1.206,92 8.749,25 64.050,32 431.953,07 10.508,92 15.900,63 1.300,— 7.496,48 4.360,— 8.200,— 2.961,22 235,85 19.894,87 3.000,— 600,— 3.000,— 48.705,97 Houten loodsen c.a. Laakhaven Zaanstraat Bomstraat Visschershaventerreinen Zieken Opslagplaats voor bestratingsmateriaal naast Betonstaal Betonstaal Opslagplaats voor brandstoffen, Slacht huiskade Keten Baggerstaal Binckhorstpolder Inrichting werkplaatsen Meubelen Electrische schellen en huistelefonen Centrale verwarmingsinstallatie Gereedschappen, hulpmaterieel enz. Automobielen, motorrijwielen enz. Instrumenten Schrijf- en andere kantoormachines Gebouwen en opstallen c.a. Complex aan het Groenewegje, Huygens- i park en Zieken Zandpoort aan den Z.-O.-Buitensingel I Laakhaven ZaanstraatI Laan Copes van CattenburchI Haringkade Prins-Willemstraat I BomstraatI Visschershaventerreinen Opslagplaats voor brandstoffen aan de Slachthuiskade Betonstaal Opslagplaats voor bestratingsmateriaal naast Betonstaal Straatmakerspost Hemsterhuisstraat Idem Anemoonstraat Idem Vermeerstraat Idem Zaanstraat Lichtinstallatie 355.80 5' op 1 Januari

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 453