23 33 SI DECEMBER 1936. 1936. VERSLAG GEMEENTEWERKEN. 31 December 1936. 2 0,53 15,26 n n 10 4.493,83 10 333,98 n n n r> 45,03 f 692,42 450,— 603,05 fl-W2.013,99 f 438.336,49 f 1.153.677,50 f 31.932,98 f 1.123.489,99 f 1.745,47 n n n n n 1.026,17 f 6.585,26 n n n n n r> n f 217.083,19 n n n n n Boekwaarde op 31 December f 208.284,62 n n n n n w n n n n n n n n n n M n w n n n n n n n n n n n n n r> n n n n n n n r n n n 1.206,92 8.758,64 1.801,81 14.732,59 7.752,02 51.308,29 2.130,76 61.578,77 10 5 5 5 8 20 10 15 638,04 61.552,43 630,80 8.129,53 61.445,05 1.646,77 13.706,42 2.282,56 2.062,38 4.394,21 6.655,28 2.235,67 10.415,14 847,09 185,13 418,10 630,09 248,63 358,67 213,08 6,59 0,18 1,61 85.151,62 4.009,12 3.239,49 872,18 8.281,29 61.830,61 3.129,65 2.247,51 4.812,31 7.285,37 2.484,30 10.773,81 5.950,21 36.575,70 39.234,70 7.008,98 16.092,51 24.219,26 9.947,27 9.160,26 8,13 6.597,16 26.691,30 5.754,07 4.200,89 24.804,10 334,74 477,35 2.050,66 1.279,64 19,75 391,91 48,04 4,96 52,47 42.364,35 9.256,49 20.904,82 31.504,63 12.431,57 19 934,07 19.894,87 3.000,— 600,— 3.000,— Totaal afge- schreven op 31 December 1936. 19.894,87 3.000,— 600,— 3.000,— 48.705,97 10.503,78 15.846,55 1.300,— 7.480,69 4.360,— 8.200,— 2.556,27 186,09 20.944,07 1.200,— 450,47 19.894,87 3.000,— 600,— 3.000,— 43.878,16 20.944,07 1.200,— 442,34 19.905,51 1.200,— 397,31 13,04 1,72 431.953,07 10.508,92 15.900,63 1.300,— 7.496,48 4.360,- 8.200,— 2.961,22 235,85 10.503,96 15.848,16 1.300,— 7.481,22 4.360,— 8.200,— 2.569,31 187,81 T) 401.358,29 n n n n 111.061,51 n n 406.780,58 T> n n f 214.869,88 n n n n n n 107.233,25 82.105,44 3.537,41 2.867,47 n 5.872,29 241,38 151,76 988,61 48.371,99 851,12 61.559,02 Totaal afge schreven op 1 Januari 1936. 1.038,56 n 3.828,26 3.738,60 471,71 372,02 ring in 1936 wegens afboeking v. h. actief, i Afschr ij vingen. Verminde- Afschrij- ving in 1936. n n n 117.658,67 111.842,92 9.763,19 7.440,38 431.584,68 n n 63.881,27 155,04 n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 454